תמחיר ספיגה

תמחיר ספיגה (ידוע גם כספיגה מלאה) הוא שיטת תמחיר בחשבונאות הניהולית אשר משתמשת בעלות הישירה של חומר/שירות ומעמיסה עליו הן את ההוצאות הישירות (עלות עבודה: שכר, סוציאליות וכדומה) והן את העלויות העקיפות (הוצאות תקורה).

דוגמה לתמחיר בספיגה מלאהעריכה

עלויות ישירות: העסקת עובדים: 120 שקלים לתקופה.
עלויות תקורה: שכ"ד, ביטוח, חשמל, מים, שמירה ואחזקה: 80 שקלים לתקופה.
מספר יחידות מיוצרות: 100.
ספיגה של כל יחידת מוצר אחת:
1.2 שקלים של עלות ישירה
0.8 שקלים של עלות עקיפה
סה"כ ספיגה למוצר: 2 שקלים

מקורותעריכה

  • INTRODUCTION TO COSTS ACCOUNTING: Methods and Techniques, Dr. Glen Brown, Globusz Publishing New York • Berlin
  • Maher, Lanen and Rahan, Fundamentals of Cost Accounting, 1st Edition (McGraw-Hill 2005)
  • Kaplan, Robert S. and Bruns, W. Accounting and Management: A Field Study Perspective (Harvard Business School Press, 1987)