Cable Modem Termination System - CMTSתרגום חופשי: מערכת מיסוּף מודמי כבלים), הוא סוג ציוד תקשורת מחשבים המשמש לאספקת שירותי נתונים רחבי-סרט, כגון אינטרנט ו-Voice over IP למנויים של חברת תקשורת כבלים. בדומה לרכיבי מיסוּף נוספים בארכיטקטורת רשתות מחשבים, תפקידו של CMTS הוא לגשר, הן פיזית והן לוגית, בין סוגים שונים של מערכות תקשורת. ברשתות כבלים - מהצד האחד, רכיבי מרכז התקשורת של חברת הכבלים (Headend), ומהצד השני - מודמים המותקנים בבית המנוי (Subscriber). מרבית רכיבי ה-CMTS המופעלים על ידי חברות הכבלים עשויים לשרת עשרות-אלפי לקוחות כל אחד.

CMTS

אופן הפעולהעריכה

רכיב ציוד זה מנהל את כל תעבורת המידע המגיעה ממחשבי קצה המצויים באזור גאוגרפי מסוים, מנתב אותה אל ספקית האינטרנט ומבצע רישום של המודם ברשומות שלו. בנוסף, מתקשר ה-CMTS עם רכיבי CMTS אחרים בתצורת VPN (רשת פנימית) ואף עם רשת האינטרנט (רשת חיצונית).

תפקידיו העיקריים של ה-CMTS הם:

  • אימות מודם הכבלים ורישומו ברשומות מסד הנתונים שלו:
בשלב ראשוני, מבצע ה-CMTS אימות נתונים ללקוח מול מסד הנתונים של חברת הכבלים על פי כתובת ה-MAC של המודם. לכל CMTS רשימה משלו ולכן אם יועבר מודם מסוים מאזור גאוגרפי אחד לאזור אחר, המנוהל על ידי CMTS שונה, לא יתאפשר אימות נתוני המודם, כיוון שזה אינו מופיע ברשומות ה-CMTS החדש.
  • קביעת "איכות השירות" (QoS):
על פי הסכם בין הלקוח לחברת הכבלים או בין ספקית האינטרנט לחברת הכבלים (נקרא גם SLA), מוקצה למודם המתחבר ל-CMTS רוחב-פס להורדת נתונים (Downstream) ורוחב-פס להעלאת נתונים (Upstream), הנקראים גם בהתאמה ערוץ הלוך וערוץ חזור. הגדרות אלו הן פרטניות לכל מודם ומפעילי ה-CMTS יכולים לשנותן על פי צורך, אם כי בדרך כלל הן נקבעות על פי תקן ה-DOCSIS.
ה-CMTS משתמש בשרת או במספר שרתי DHCP על מנת להקצות כתובות IP למודמי הכבלים המחוברים אליו. בישראל, יהיה סוג כתובת ה-IP שתוקצה למודם תלוי בפרופיל החיבור לאינטרנט של אותו המנוי, המוגדר אצל ספקית האינטרנט ("חייגן"/"ללא חייגן"). בהתאם לתנאים שנקבעים מול הלקוח, שולחת ספקית האינטרנט לחברת הכבלים קובץ עדכון בדבר מצב הפרופיל הנבחר. במידה והוגדר פרופיל "חייגן", תוקצה למודם כתובת IP המשויכת לרשתות LAN (שתחיליתה 172). במידה והוגדר פרופיל "ללא חייגן", תוקצה למודם כתובת ציבורית ("חוקית") לגלישה, מטווח כתובות ה-IP הרלוונטי לספקית האינטרנט דרכה מחובר הלקוח ומשלב זה תתאפשר עבורו גישה ישירה לאינטרנט. יש לציין כי במרבית מדינות העולם אין שיטת החיבור לאינטרנט בכבלים בחייגן נפוצה, ולכן במקרים אלו ינתב תמיד ה-CMTS למודם כתובת ציבורית לגלישה.
לאחר שהוקצתה כתובת ה-IP, משמש ה-CMTS כנתב לכל דבר והוא הרכיב המרכזי המנתב את תעבורת המידע ממודמי הלקוחות (וממחשבי הקצה שלהם) אל נתבי ספקיות האינטרנט ומנתבי הספקיות חזרה אל המודמים.

קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא CMTS בוויקישיתוף
  • CMTS - הגדרה מתוך אתר SearchNetworking