COM (ממשק חומרה)

יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

COM הוא ממשק טורי (או "סריאלי", מאנגלית "Serial") נפוץ במחשבים. ה-COM המוכר כיום תואם ליציאת COM של המחשבים ממשפחת IBM-PC. בעבר, חיבור ה-COM של המחשב היה על-בסיס בקר תקשורת טורי שכללו רכיב UART והוכנס לחריץ ההרחבה של המחשב (לרוב במחשבים הישנים כמו פנטיום 1 ומטה). כמו כן, בעבר המחבר הפיזי של ה-COM היה מסוג D-type עם 15 פינים. כיום ממשק הזה משולב בתוך המעגל האלקטרוני של לוח האם של המחשב, ומשתמש במחבר פיזי מסוג D-type עם 9 פינים.

ממשק COM בעל 9 פינים

אין לקשר תמיד את יציאת ה-COM כיציאה פיזית דווקא. מפני שלאורך השנים, מערכות הפעלה וחומרות שונות פיתחו תמיכה טובה בממשק ה-COM, ממשיכים להשתמש בממשק זה כממשק וירטואלי, ואמצעי ממשק חדשים (כגון מודמים, כרטיסי רשת וכו') ממפים את עצמם כיציאת COM וירטואלית.

במחשבים כיום, ממשקי COM1 ו-COM2 הם ממשקים פיזיים בעלי כתובות I/O (אזור בזיכרון שמחולק לשליחת וקבלת מידע) ובעלי ערוצי IRQ (בקשת פסיקה - Interrupt Request) שונים. (ניתן לשנות את הכתובות והערוצים ב-BIOS של המחשב - במחשבים ישנים יותר היה צורך לעשות זאת על ידי מפסקים על הכרטיס או "ג'אמפרים".)

ממשקי COM3 ומעלה הם בדרך כלל יציאות וירטואליות לשימוש התקני חומרה אחרים אשר מקושרים למנהל ההתקן ומממשים את התקשורת בצורה גנרית כדי לאפשר ממשק נוח יותר למפתחים (ברוב שפות הפיתוח יש כלים מוכרים ונוחים לתקשורת מול יציאות COM במחשב).

ערוץ IRQ ערוץ I/O יציאת COM
4 0x3F8 COM1
3 0x2F8 COM2
4 0x3E8 COM3
3 0x2E8 COM4

ראו גם עריכה