chown

פקודת יוניקס

chownאנגלית: Change Owner; "החלפת בעלות") היא פקודה במערכת הפעלה דמוית יוניקס המחליפה בעלים של קבצים וספריות במערכת ההפעלה.

פקודת Chown

הבעלות על כל קובץ במערכת יכולה להשתנות רק על ידי משתמש-על. לא ניתן להחליף בעלות על קובץ באמצעות משתמש שאינו מורשה לכך גם כאשר המשתמש הוא בעל הקובץ המקורי.

שינוי שם קבוצה יתבצע בעזרת פקודת chgrp.

שימוש עריכה

השימוש הסטנדרטי בפקודת chown, בסביבת יוניקס, יתבצע כדלקמן:

chown username file.sh

ניתן לשלב ערכים נוספים:

  • chown -r - שינוי רקורסיבי על קבצים ותיקיות.
  • chown -c - הצגה ושינוי קבצים שהשתנו.
  • man chown - יציג את ספר הוראות של פקודה זו.

קישורים חיצוניים עריכה