Cum nimis absurdum

cum nimis absurdum (קום נימיס אבסורדום – בלטינית "כיוון שזהו אבסורד") הוא שמה של בולה שהוציא האפיפיור פאולוס הרביעי ב-14 ביולי 1555 שבה הוטלו שורה של גזרות דתיות וכלכליות על היהודים במדינת האפיפיור. מקור שמה של הבולה במילים הפותחות אותה : "Cum nimis absurdum et inconveniens existat ut iudaei, quos propria culpa perpetuae servituti submisit" ("כיוון שזהו אבסורד ואי נוחות גדולים שהיהודים, שבאשמתם נידונו לעבדות נצחית...").

הבולה cum nimis absurdum

פאולוס הרביעי כיהן בתפקיד חודשיים בלבד לפני שהוציא את הבולה. הבולה חידשה חקיקה אנטי יהודית והטילה על היהודים את החובות והאיסורים הבאים:

  • איסור על יהודים להיות בעלים של נדל"ן, וחיובם למכור מיידית כל נדל"ן שברשותם.
  • חובה על גברים לחבוש כובע צהוב ועל נשים מטפחת ראש צהובה
  • איסור על העסקת משרתים נוצרים.
  • הגבלת העיסוקים המותרים ליהודים לחלפנות כספים בעיקר. הלוואות בריבית התאפשרו תחת פיקוח מחמיר.
  • איסור על עיסוק ברפואה.
  • איסור על קשרים חברתיים בין נוצרים ליהודים.
  • חובת האזנה לדרשות קתוליות בשבת.

הגזרה החשובה ביותר בבולה הייתה חיובם של היהודים להתגורר יחדיו, בנפרד מהנוצרים. גזרה זו הביאה להקמת גטו רומא. מאז שהתיישבו יהודים ברומא במאה הראשונה לפנה"ס ועד הקמת הגטו לא הוגבלו יהודי רומא בבחירת מקום מגוריהם. עם הקמת הגטו הם הופרדו משאר האוכלוסייה לרובע מוקף חומה שבו שלושה שערים שננעלו במשך הלילה. כמו כן הותר ליהודים להתפלל בבית כנסת אחד בלבד בכל עיר. האפיפיור הבא פיוס הרביעי אכף הקמת גטאות ברוב ערי איטליה ויורשו פיוס החמישי המליץ על הקמתם במדינות השכנות.

קישורים חיצונייםעריכה