Exit (פקודה)

exit (אנגלית: Exit; "יציאה") היא פקודה במערכות ההפעלה יוניקס ליציאה מתוכנית, סגירת מסוף, מעטפת, משתמש והתנתקות מרשת יוניקס.

לפקודה זו קיימות מספר חלופות: logout, lo, bye, quit וקיצור דרך באמצעות לחיצה על לחצן Ctrl והאות D יחד.

פקודה זו מוכרת לאנשים רבים המשתמשים במעטפות Sh, Ksh וגם לכותבי סקריפטים בשפות: Perl, AWK, PHP, TCL.

הפקודה תגרום להפסקת תוכנית או לסיום פעולה נוכחית. במעטפת אינטראקטיבית, בעזרת פקודה זו יכול כותב הפקודה לסיים את הפעולה הנוכחית שלו, לסיים את חיבור השתמש בו הוא נמצא ולסגור את המסוף עליו הוא עובד.

שימושעריכה

סביבת Unixעריכה

השימוש בפקודת exit ליציאה ממשתמש Root, הוא כדלקמן:

root@PC:/# exit               
exit
user@PC:~$


קישורים חיצונייםעריכה

רשימת פקודות יוניקס (באנגלית)

רשימת פקודות CMD (באנגלית)