ISO 20000 הוא תקן שנקבע על ידי ארגון התקינה הבינלאומי לצורך בחינת את איכות תהליכי העבודה ב-IT, ולספק אישור ליישום מלא של תהליכי מתודת ITIL בארגון.

התקן בוחן עד כמה ה-IT מנהל נכון את השירותים שהוא נותן לארגון, ועד כמה הוא מספק את הצרכים העסקיים של הארגון, במסגרת המשאבים שהוסכמו. התקן בוחן האם ה-IT מספק שירות מקצועי, יעיל, חסכוני, והאם הסיכונים התפעוליים מנוהלים כראוי.

התקן מכיל 172 דרישות, שבוחנות את תהליכי העבודה הנדרשים מ-IT ממוקד שירות, ואת הקשרים בין יחידות ה-IT השונות. 172 דרישות אלה מכסות את כלל תהליכי העבודה נחוצים ל-IT שבנוי "נכון" מבחינת הסיוע לעשיית העסקים של הארגון. עמידה בכל 172 הדרישות, ובכל יחידות ה-IT, תזכה את הארגון בהסמכה "מתאים לתקן ISO 20000". התקן עצמו אינו מסביר מדוע נדרשת העמידה בכל ההגדרות, ואינו מסביר כיצד על הארגון להיערך ליישום "ניהול השירות". לצורך כך חייב הארגון לאמץ את תהליכי העבודה של מתודת ITIL.

בישראל הבחינה להתאמה לתקן ISO 20000 מתבצעת על ידי מכון התקנים הישראלי.


ערך זה הוא קצרמר בנושא טכנולוגיה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.