ISO 269
(מ"מ × מ"מ)
סדרה C
C0 917 × 1297
C1 648 × 917
C2 458 × 648
C3 324 × 458
C4 229 × 324
C5 162 × 229
C6 114 × 162
C7/6 81 × 162
C7 81 × 114
C8 57 × 81
C9 40 × 57
C10 28 × 40
DL 110 × 220
ISO 216
(מ"מ × מ"מ)
סדרה B
B0 1000 × 1414
B1 707 × 1000
B2 500 × 707
B3 353 × 500
B4 250 × 353
B5 176 × 250
B6 125 × 176
B7 88 × 125
B8 62 × 88
B9 44 × 62
B10 31 × 44
ISO 216
(מ"מ × מ"מ)
סדרה A
A0 841 × 1189
A1 594 × 841
A2 420 × 594
A3 297 × 420
A4 210 × 297
A5 148 × 210
A6 105 × 148
A7 74 × 105
A8 52 × 74
A9 37 × 52
A10 26 × 37

ISO 216 מגדיר תקן עולמי לגודלי דפים. התקן נקבע על ידי ארגון התקינה הבינלאומי (ISO) בשנת 1975, והוא מבוסס בעיקרו על התקן הגרמני DIN 476 משנת 1922. דפי A4 הם השימוש הנפוץ ביותר של התקן.

לפי התקן, היחס בין אורך ורוחב הדפים הוא ומעוגל למילימטר הקרוב. אורכו של A1 הוא רוחבו של A0 והיחס קבוע. כך, שטחו של כל דף הוא בדיוק מחצית משטח הדף הקודם לו (דף A1 הוא חצי מדף A0, ודף B2 הוא חצי מדף B1...), ומידות האורך והרוחב קטנות ביחס קבוע של שורש 2. היחס שורש 2 בין האורך לרוחב, הוא זה שמבטיח שגם בחלוקה לשתיים במעבר למידה אחת קטנה יותר - היחס בין האורך לרוחב יישמר.

התקן המקורי (ISO 216 מ-1975) מגדיר שתי סדרות של גדלים A ו-B. בהמשך נוספו שני תקנים משלימים:

  • 1985, ISO 269: מגדיר את סדרה C עבור מעטפות.
  • 1995, ISO 217: מגדיר את הסדרות RA ו-RSA לדפים לא גזורים.

סדרה A עריכה

  ערך מורחב – A4

האורך והרוחב של דף A0 נקבעו כך ששטח הדף הוא מטר רבוע אחד (גודל הדף הוא: 841×1189 מילימטר).

בישראל נקרא גודל A0 "גיליון", A1 נקרא "חצי גיליון" ו-A2 נקרא "רבע גיליון".

A4 (שגודלו 297×210 מילימטרים = 1/16 מטר רבוע) הוא הדף הנפוץ ביותר מסדרה זו למטרות ביתיות ומשרדיות, ומשמש למדפסות ביתיות ומשרדיות ומכונות צילום באיחוד האירופאי ובמדינות רבות נוספות, בהן ישראל. גודל זה מקביל, אך לא זהה בגודלו, לסטנדרט ה-"Letter", בו נעשה שימוש בארצות הברית וקנדה, שגודלו ½8 על 11 אינץ' (215.9 × 279.4 מילימטר). A5 הוא הגודל של דף מחברת סטנדרטי.

סדרה B עריכה

הדפים מסדרה B גדולים פי   (שורש 2) מהדפים המקבילים בסדרה A. השטח של B0 הוא   מטרים רבועים.

קיים גם תקן יפני (JIS) של סדרה B. תקן זה אינו תואם ל-ISO 216, ואורך הדפים שם הוא בערך פי 1.22 מהדפים המקבילים מסדרה A.

סדרה C עריכה

הדפים מסדרה C גדולים פי   מהדפים המקבילים בסדרה A. השטח של C0 הוא   מטרים רבועים.

סדרה זו נועדה עבור מעטפות, כך שדף מסדרה A מתאים למעטפה המקבילה מסדרה C.

חריגה מקסימלית עריכה

מותרת סטייה קלה בגודלי הדפים. כדי שדפים יתאימו לסטנדרט, רמת הדיוק הנדרשת היא בהתאם לגודל הדף:

  • עד 150 מ"מ – גודל החריגה המקסימלי הוא 1.5 מ"מ
  • מ-150 מ"מ ועד 600 מ"מ – גודל החריגה המקסימלי הוא 2 מ"מ
  • מעל 600 מ"מ – גודל החריגה המקסימלי הוא 3 מ"מ

השוואה בין סוגי גיליונות עריכה

גליונות בפורמטים השונים במילימטרים ואינץ'
סדרה A סדרה B סדרה C
גודל מילימטרים אינץ' מילימטרים אינץ' מילימטרים אינץ'
0 841 × 1189 33.1 × 46.8 1000 × 1414 39.4 × 55.7 917 × 1297 36.1 × 51.1
1 594 × 841 23.4 × 33.1 707 × 1000 27.8 × 39.4 648 × 917 25.5 × 36.1
2 420 × 594 16.5 × 23.4 500 × 707 19.7 × 27.8 458 × 648 18.0 × 25.5
3 297 × 420 11.7 × 16.5 353 × 500 13.9 × 19.7 324 × 458 12.8 × 18.0
4 210 × 297 8.3 × 11.7 250 × 353 9.8 × 13.9 229 × 324 9.0 × 12.8
5 148 × 210 5.8 × 8.3 176 × 250 6.9 × 9.8 162 × 229 6.4 × 9.0
6 105 × 148 4.1 × 5.8 125 × 176 4.9 × 6.9 114 × 162 4.5 × 6.4
7 74 × 105 2.9 × 4.1 88 × 125 3.5 × 4.9 81 × 114 3.2 × 4.5
8 52 × 74 2.0 × 2.9 62 × 88 2.4 × 3.5 57 × 81 2.2 × 3.2
9 37 × 52 1.5 × 2.0 44 × 62 1.7 × 2.4 40 × 57 1.6 × 2.2
10 26 × 37 1.0 × 1.5 31 × 44 1.2 × 1.7 28 × 40 1.1 × 1.6
     

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא ISO 216 בוויקישיתוף