NRE

סוג תמחור

NRE (ראשי תיבות באנגלית של: Non-Recurring Engineering, תרגום: הנדסה לא-מחזורית) הוא סוג תמחור המתייחס לתמחור חד פעמי של מחקר, עיצוב, פיתוח ובדיקות, של מוצר חדש או שדרוג מוצר קיים. כאשר מתקצבים מוצר חדש, לוקחים בחשבון NRE כדי לנתח אם המוצר החדש יהיה רווחי. אף שחברה תשלם על פרויקט NRE רק פעם אחת, מחירי NRE יכולים להרקיע שחקים, והמוצר צריך למכור מספיק טוב כדי לייצר החזר על ההשקעה הראשונית. NRE שנה מעלויות ייצור, אשר חייב להיות משולמות באופן רציף, כדי להחזיק קו ייצור. זהו סוג של עלות קבועה במונחי כלכלה. ברגע שגרסה של מערכת מקבלת עיצוב סופי, ניתן לייצר כל מספר של יחידות ללא הגדלת עלות ה-NRE.

עוד ניתן לתמחר NRE באופן שונה כך שהעלות תיגבה מתמלוגים צפויים, כאשר התמלוגים יכולים להיות אחוז מהמכירות, הרווח או תמהיל של שניהם, אשר נקבע בהסכם טווח ארוך או בינוני בין ספק טכנולוגי ל-OEM.

בחברה יצרנית העובדת לפי פרויקטים, חלקים גדולים (ולפעמים כל חלקיו) של הפרויקט מייצגים NRE. במקרה כזה עלויות NRE צפויות להיכלל בתוך תמחור הפרויקט הראשון, עלויות כאלה נקראות לפעמים מחקר ופיתוח (R&D). אם החברה לא יכולה לכסות את העלויות הללו, יש לשקול מימון חלק מאלו מעתודות תקציביות, אשר עלול לקחת פרויקט להפסדים, בתקווה שההשקעה יכולה להיות מכוסה על ידי פרויקטים עתידיים צפויים שיתבססו על NRE שפותח בפרויקט הזה.

קישורים חיצוניים עריכה