Port Forwarding

העברת שערים (בלעז: Port Forwarding), המכונה לעיתים "תיעול" (מהמילה "תעלה" - יצירת נתיב), היא פעולת ההעברה של פתחה (שער) ממכונה אחת לאחרת. דרך אחת לניצול שיטה זו היא לצורך גישה למכונה ברשת פרטית דרך מחשב מחוץ לרשת הזו.

הדבר מאפשר למחשבים מרוחקים, אשר מחוברים לרשת האינטרנט, למשל, להתחבר למכונה מסוימת המחוברת לרשת פרטית, שאינה נגישה בדרכים רגילות.

לדוגמה:

השיטה נפוצה גם כאשר יש צורך בגישה למחשב אשר מחובר רק לרשת פנימית. אז משתמשים במחשב מתווך, המחובר גם לרשת הפנימית וגם לזו לחיצונית, אשר מעביר את התקשורת בין הצדדים. בדרך כלל התקשורת הזו מתבצעת בפרוטוקול המוצפן SSH.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  • pingmyport.com - בדיקת זמינות הפורטים על גבי האינטרנט, האתר כולל שירותים נוספים כגון תמונה דינמית.