RFI

מסמך לבקשת מידע אודות יכולתם של ספקים

RFI (ראשי תיבות של Request For Information - בקשה לקבלת מידע) הוא מסמך סטנדרטי בהליך עסקי אשר תכליתו השגת מידע כתוב אודות יכולות של ספקים לביצוע תכולת עבודה או לספק מוצר כלשהו העונה על סט (חלקי או מלא) של הגדרות.

על פי רוב המסמך בעל תצורה אשר מאפשרת השוואה בין תגובות של ספקים שונים.

מטרתה העיקרית של בקשת RFI היא לאסוף די מידע כדי לבחור את הצעדים הבאים. לכן נדיר ש RFI יהיה שלב סופי אלא אחריו יעקבו מסמכים נוספים כגון RFP ‏(Request For Proposal)‏, RFT ‏(Request For Tender)‏ ו-RFQ ‏(Request For Quotation).

בנוסף לאיסוף בסיס מידע, RFI משמש לשידול מגוון ספקים למוכנות עסקית, לפיתוח אסטרטגיה ולהכנה עבור השלבים הבאים.