אגר (פירושונים)

פירושונים (אָגַר)

האם התכוונתם ל...

אישים:

ראו גם