איסור

דף פירושונים

איסור הוא הגבלה המוטלת על ביצוע פעולה כל שהיא

האם התכוונתם ל...

ביהדות