אלישע (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • אלישע – נביא שפעל בממלכת ישראל במאה התשיעית לפני הספירה
  • אלישע בעל כנפיים – דמות המוזכרת בתלמוד הבבלי כמי שהקפיד על הנחת תפילין גם בשעת סכנה
  • אלישע בן אבויה – אחד מהתנאים, בר הפלוגתא של רבי עקיבא

אישים ששם משפחתם הוא אלישע:

מקומות ומוסדות:

אחר:

ראו גם