האם התכוונתם ל...

חלוקת רכס האלפים המרכזי האירופי בין מדינות אירופה

הרים באירופה:

הרים מחוץ לאירופה:

מחוזות בצרפת:

אחר:

ראו גם