גבעת התחמושת

דף פירושונים

גבעת התחמושת היא גבעה בצפון ירושלים. בשנות ה-30 הקימו הבריטים במקום בונקר לאחסון תחמושת לבית הספר לשוטרים הסמוך. במלחמת העצמאות (1948) השטח נכבש על ידי הלגיון הירדני והפך למוצב. במלחמת ששת הימים (1967) השטח נכבש על ידי צה"ל בקרב. בשנת 1975 נחנך במקום אתר הנצחה.

האם התכוונתם ל...