פתיחת התפריט הראשי

גזרת חפ"ן (חסרי פ"א הפועל נו"ן) היא גזרת פעלים השייכת לשפה העברית.

גזרה זו נמצאת בתוך גזרת החסרים, גזרה בה אחת מאותיות השורש נופלת כתוצאה מהיותה מנוקדת בשווא נח. בגזרה זו נמצאים הפעלים שפ"א הפועל שלהם - האות הראשונה בשורש, היא נו"ן. בפעלים שבגזרה זו מתרחשות תופעות לשוניות כמו הידמות מלאה והתלכדות עיצורים. ניתן לזהות פעלים בגזרה זו לפי הדגש חזק שעשוי להעיד על היעלמות הנו"ן. צורת המקור (שם הפועל) של פעלים בגזרה זו כוללת את הנו"ן, אשר אינה נשמטת בצורה זו (לדוגמה: לנסע ולא לסע).

התופעה מתבטאת לדוגמה במילה "הִצִּיל", שהיא בעלת שורש נ.צ.ל בבניין הפעיל: *הִנְצִיל->*הִצְצִיל->הִצִּיל.

הנו"ן נופלת במקרים הבאים:

1.בניין קל:
עתיד - יִסּע
ציווי - סַע!

2.בניין נפעל:
עבר - נִצַּל
הווה - נִצָּל

3.בניין הפעיל:
עבר - הִצִּיל
הווה - מַצִּיל
עתיד - יַצִּיל
ציווי - הַצֵּל!
צורת מקור - לְהַצִּיל

4.בניין הופעל : עבר - הֻצַּל
הווה - מֻצָּל
עתיד - יֻצַּל

יוצאי דופן
  • השורש ל.ק.ח מתנהג כפועל מגזרת חפ"ן למרות שפ"א הפועל שלו היא למ"ד.

קישורים חיצונייםעריכה