גנרל (שווייץ)

גנרל בצבא שווייץ הם דרגה ותפקיד הניתנים למפקד העליון של הצבא בעתות חירום ומלחמה בלבד. בהתאם להוראות חוקת שווייץ נבחר הגנרל על ידי אספת הברית של המדינה.[1] הוא נבחר במושב משותף של שני בתי האספה.

דרגת הגנרל איננה משמשת בצבא שווייץ בעתות שגרה. דרגת הקצונה הגבוהה ביותר בסולם הדרגות שלו היא מפקד גיס (Korpskommandant) בעל שלושה כוכבים. בהתאם לכך בעל דרגת גנרל נושא ארבעה כוכבים.

המינוייםעריכה

גנרלים מונו בשווייץ בעתות מלחמה, למרות ששווייץ לא נטלה חלק באף אחת מהן והסתפקה בהגנת גבולותיה. הם מונו שש פעמים בלבד והדרגה והתפקיד ניתנו לארבעה אישים בלבד:

הערות שולייםעריכה

  1. ^ סעיף 168 לחוקת שווייץ.