דור (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

דּוֹר – פרק זמן ומי שמתקיימים במהלכו (ומונחים מושאלים)
מקומות
אחר
אישים שזה שם משפחתם

ראו גם