דין וחשבון

דף פירושונים

דּוּחַ וכן דּוּ"חַ הם ראשי תיבות של "דין וחשבון", ביטוי שמשמעותו תיאור דברים שנאמרו או נעשו.

האם התכוונתם ל...

  • דּוּחַ – מסמך המסכם חקירה בהקשר מוגדר
    • דּוּ"חַ חניה – המונח השגור בישראל להודעה על תשלום קנס בגין עבירת חניה
  • "דין וחשבון" (ביהדות) – עמידה למשפט בפני ה' ביום הדין
  • מבצע דין וחשבון – היה מבצע צבאי בגבולה הצפוני של מדינת ישראל בשנת 1993