דרגות כוחות ההגנה של קנדה

רשימת ערכים

דרגות הכוחות הקנדיים מקבילות במידה רבה בכל שלוש הזרועות. הדרגות בצבא קנדה ובחיל האוויר המלכותי הקנדי זהות ואין דרגות ייחודיות לחיל האוויר כמו בחיל האוויר המלכותי הבריטי. לעומת זאת הדרגות של הצי המלכותי הקנדי מבוססות על דרגות הצי המלכותי הבריטי. הדרגה "המפקד העליון (Commander-in-Chief), היא דרגה שנושאים רק מלכת קנדה או המושל הכללי של קנדה. שמות הדרגות מופיעות בטבלאות באנגלית ובצרפתית שהן השפות הרשמיות של קנדה.

הכוחות המזוינים של קנדה
Canadian Forces emblem.svg
זרועות
צבא קנדה
הצי המלכותי הקנדי
חיל האוויר המלכותי הקנדי
עיטורים ומבנה פיקודי
עיטורי כוחות ההגנה של קנדה
דרגות כוחות ההגנה של קנדה
היסטוריה צבאית
היסטוריה צבאית של קנדה
היסטוריה של קנדה
קצין הצי המלכותי הקנדי בדרגת תת-אדמירל (Vice Admiral)
קצינים מחיל האוויר המלכותי הקנדי בדרגת לוטננט-גנרל (Lieutenant General )

דרגות הקציניםעריכה

דרגות הצי דרגות הצבא דרגות חיל האוויר הדרגה המקבילה בצה"ל

המפקד העליון
Commander-in-Chief

המפקד העליון
Commander-in-Chief

המפקד העליון
Commander-in-Chief
אין

אדמירל
General
general

גנרל
General
general

General
general
אין

תת-אדמירל
Vice Admiral
vice-amiral

לוטננט-גנרל
Lieutenant General
lieutenant-général

לוטננט-גנרל
Lieutenant General
lieutenant-général
רב-אלוף

אדמירל משנה
Rear Admiral
contre-amiral

מייג'ור-גנרל
Major General
major-général

מייג'ור-גנרל
Major General
major-général
אלוף

קומודור
Commodore

בריגדיר-גנרל
Brigadier General
brigadier-général

בריגדיר-גנרל
Brigadier General
brigadier-général
תת-אלוף

קפטן
Captain(N)

Capitaine de vaisseau


קולונל
Colonel

קולונל
Colonel
אלוף-משנה

קומנדר
Commander

Capitaine de frégate


לוטננט-קולונל
Lieutenant Colonel

לוטננט-קולונל
Lieutenant Colonel
סגן-אלוף

לוטננט-קומנדר
Lieutenant Commander

Capitaine de corvette


מייג'ור
Major

מייג'ור
Major
רב-סרן

לוטננט
Lieutenant (N)

Lieutenant de vaisseau


קפטן
Captain
Capitaine

קפטן
Captain
Capitaine
סרן

תת-לוטננט
Sub Lieutenant

Enseigne de vaisseau de première classe


לוטננט
Lieutenant

לוטננט
Lieutenant
סגן

תת-לוטננט בפועל
Acting Sub Lieutenant
Enseigne de vaisseau de deuxième classe

לוטננט-משנה
Second Lieutenant

Sous-lieutenant


לוטננט-משנה
Second Lieutenant

Sous-lieutenant

סגן-משנה

צוער ימי
Naval Cadet

Aspirant de marine


צוער
Officer Cadet

Élève-officier


צוער
Officer Cadet

Élève-officier

צוער

בעלי דרגות אחרותעריכה

 
סמל של הצי המלכותי הקנדי
 
שני מלחים של הצי המלכותי הקנדי בדרגת ימאי ראשי (Leading Seaman)
 
רב-טוראי (Corporal) מחיל האוויר המלכותי הקנדי
 
חייל בדרגת רב-טוראי בכיר (Master Corporal) של חיל האוויר המלכותי הקנדי
דרגות הצי דרגות הצבא דרגות חיל האוויר הדרגה המקבילה בצה"ל
קצין משנה ראשי דרגה 1
Chief Petty Officer 1st Class

(CPO 1)
Premier maître de 1re classe
(pm 1)

נגד בכיר
Chief Warrant Officer

(CWO)
Adjudant-chef
(adjuc)

נגד בכיר
Chief Warrant Officer

(CWO)
Adjudant-chef
(adjuc)

רב-נגד

קצין משנה ראשי דרגה 2
Chief Petty Officer 2nd Class

(CPO 2)
Premier maître de 2e classe
(pm 2)


נגד
Master Warrant Officer

(MWO)
Adjudant-maître
(adjum)


נגד
Master Warrant Officer

(MWO)
Adjudant-maître
(adjum)

רב-סמל ראשון

קצין משנה דרגה 1
Petty Officer 1st Class

(PO 1)
Maître de 1re classe
(m 1)


רב-סמל
Warrant Officer

(WO)
Adjudant
(adj)


רב-סמל
Warrant Officer

(WO)
Adjudant
(adj)

רב-סמל

קצין משנה דרגה 2
Petty Officer 2nd Class

(PO 2)
Maître de 2e classe
(m 2)


סמל
Sergeant

(Sgt)
Sergent
(sgt)


סמל
Sergeant

(Sgt)
Sergent
(sgt)

סמל

ימאי בכיר
Master Seaman

(MS)
Matelot-chef
(matc)


רב-טוראי בכיר
Master Corporal

(MCpl)
Caporal-chef
(cplc)


רב-טוראי בכיר
Master Corporal

(MCpl)
Caporal-chef
(cplc)

אין

ימאי ראשי
Leading Seaman

(LS)
Matelot de 1re classe
(mat 1)


רב-טוראי
Corporal

(Cpl)
Caporal
(cpl)


רב-טוראי
Corporal

(Cpl)
Caporal
(cpl)

רב-טוראי

ימאי
Able Seaman

(AB)
Matelot de 2e classe
(mat 2)


טוראי
Private

(Pte)
Soldat
(sdt)


טוראי
Aviator

(Avr)
Aviateur
(Avr)

טוראי

טירון
Ordinary Seaman

(OS)
Matelot de 3e classe
(mat 3)


טירון
Private

(Pte)
Soldat
(sdt)


טירון
Aviator

(Avr)
Aviateur
(Avr)

טירון

קישורים חיצונייםעריכה

אתר הבית של הכוחות הקנדיים - מידע על הדרגות