האספה הלאומית הבולגרית

האספה הלאומיתבולגרית: Народно събрание) היא הפרלמנט והרשות המחוקקת בבולגריה אשר מורכבת מבית מחוקקים יחיד ובו כ-240 נציגים, הנבחרים פעם בארבע שנים. היא הוקמה לראשונה ב-1879, אחרי היווצרות החוקה הראשונה בבולגריה - חוקת טרנובו. הנציגים נבחרים במחוזות בחירה ואחוז החסימה עומד על כ-4%. בבולגריה יש מערכת רב מפלגתית.

הבחירות האחרונות התקיימו באוקטובר 2014.

תפקידי הפרלמנט הם חקיקת חוקים, אישור התקציב, תזמון הבחירות לנשיאות, בחירה ופיטורין של ראש הממשלה ושרים נוספים, הכרזת מלחמה, כריתת שלום, פריסה של כוחות מחוץ בולגריה ואשרור אמנות בינלאומיות והסכמים. בשביל קיום ישיבה, יש צורך במינימום של 121 חברי פרלמנט. שרי הממשלה יכולים להיבחר מתוך הפרלמנט או מחוצה לו, אך אם חבר פרלמנט נבחר לשר, הוא חייב להפסיק את חברותו בפרלמנט.

הפרלמנט יושב בבירת בולגריה, סופיה.

קישורים חיצונייםעריכה