הגנה צרפתית

פתיחת שחמט

ההגנה הצרפתית שייכת לסוג הפתיחות בשחמט ברגלי של המלך, בהן השחור אכן עוסק בהגנה במובן האמיתי של המילה. בפתיחה זו משתמשים שחקנים שאין להם בעיה לסבול עמדה מכווצת ועמדות פסיביות בתקווה לצאת מהפתיחה עם מבנה רגלים עדיף או לעיתים לצאת למתקפת נגד.

הגנה צרפתית
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 רגלי שחור
5 רגלי שחור
4 רגלי לבן רגלי לבן
3
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
מהלכים
 1. ה4 ה6
 2. ד4 ד5
ECO C00–C19
מקור השם שחמט בהתכתבות בין הערים פריז ולונדון ב-1834
פתיחת אב משחק חצי פתוח

בערך זה נעשה שימוש
ברישום מסעי שחמט.
להסבר על רישומים
אלה, ראו כאן.

פתיחה זו הפכה לכלי נשק מרשים בידי אלוף העולם לשעבר בוטביניק, כמו גם בידי אולמן וקורצ'נוי. עם הזמן משתנות ההערכות לגבי ההסתעפויות העיקריות של הפתיחה כמפורט בהמשך.

מהלך הפתיחה הוא כך:

 • 1. ה4 ה6
 • 2. ד4 ד5

מטרתו של השחור היא מניעת התקפה של הלבן על הרגלי השחור. אם ייסע השחור 1...ה5 בפתיחה, יוכל לבן להשיב בשלוש דרכים: א. פו3 ב. ו4 ג. ד4 והשחור ייאלץ להגן על הרגלי ה5. מאידך, כאשר השחור נוסע ה6, הלבן מנצל זאת להצבת שני רגלים במרכז הלוח; אך השחור לא נשאר חייב ובמסעו ד5 הוא מאלץ את הלבן להחליט האם לפצל את כליו, להחליף רגלים, או לתמוך בהם.

החלפת רגלים אינה מומלצת ללבן, משום שבכך הוא מוותר על זוג רגלים במרכז ומלבד זאת הוא פותח את מסלולו של הרץ השחור ג8.

3. ה:ד5 ה:ד5 4. ג4 פו6 5. פג3 רב4 6. פו3 0-0 7. רה2 ד:ג4 8. ר:ג4 רז4 אנו רואים בעמדה זו, לאחר המסע השמיני כי ללבן רגלי מבודד במרכז, פיתוח הכלים השחורים טוב יותר ובמקרה הטוב ללבן שוויון.[1]

8 צריח שחור פרש שחור מלכה שחורה צריח שחור מלך שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 פרש שחור
5
4 רץ שחור רץ לבן רגלי לבן רץ שחור
3 פרש לבן פרש לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח

קידום הרגלי (ה4-ה5) הייתה הדרך המועדפת על נימצוביץ', ונקראת ההסתעפות המתקדמת. קידום זה אמנם מציב לשחור קשיים בפיתוח הפרש ז8, ובפינוי דרכו של רץ ג8, אולם שחור יוכל לקחת לידיו את יוזמת ההתקפה ולענות: ג7-ג5 ולהמשיך בהתקפה על ידי פג6 ואחר כך גם מהב-6.

דרך מקובלת היא פיתוח הכלים תוך כדי תמיכה ברגלים; לכן הלבן עשוי להמשיך בתמיכה ברגלי על ידי: 3. פג3.

מכאן יש לשחור 2 אפשרויות:

א. המשך המאבק על המרכז.

 • 3. פג3 ד:ה4
 • 4. פ:ה4
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור
6 רגלי שחור
5
4 רגלי לבן פרש לבן
3
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח

בעמדה זו שחור יכול לשחק 4...פד7 5. פו3 פזו6 6. פ:ו6+ פ:ו6 7. רד3 רה7 8. רז5 0-0 9. מהה2 ועמדת הלבן נראית עדיפה.[2]

בעמדה זו שחור יכול גם לשחק 4...רה7 5. פו3 פד7 6. רד3 פזו6 7. פ:ו6 ר:ו6 8. 0-0 ג5 9. ג3 ג:ד4 10. ג:ד4 פב6 11. מהה2 0-0 12. מהה4 ז6 13. רח6 רז7 14. ר:ז7 מ:ז7 והלבן עומד עדיף. להלן דוגמאות למשחקי צמרת שהגיעו להסתעפות זו[3][4]

8 צריח שחור רץ שחור מלכה שחורה צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור מלך שחור רגלי שחור
6 פרש שחור רגלי שחור רגלי שחור
5
4 רגלי לבן מלכה לבנה
3 רץ לבן פרש לבן
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן צריח לבן מלך לבן
א ב ג ד ה ו ז ח

ב. התקפה באגף המלכה.

א1. המשך המאבק על המרכז

עריכה
 • 3. פג3 פו6
 • 4. רז5 רה7
 • 5. ה5 פה4
 • 6. ר:ר מה:ר

מצב זה אמנם מבצר את השחור, אולם הרץ השחור, ג8, אינו משוחרר והרגלי הלבן ה5 מפריע ליוזמת השחור; שחור יכול להמשיך מכאן או בפריצה: ג7-ג5, או הצרחה ואחר כך פריצה מאגף המלך: ו7-ו5.

א2. המשך המאבק על המרכז נוסח C11

עריכה
 • 3. פג3 פו6
 • 4. רז5 ד:ה4
 • 5. פ:ה4 רה7
 • 6. ר:ו6 ר:ו6
 • 7. פו3 0-0
 • 8. רג4
8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח

נוסח זה פופולרי במפגשי צמרת של תחילת המאה ה-21. במפגשים אלה ניכרת התקדמות התאוריה ממשחק למשחק. מעמדת בסיס זו יש כמה הסתעפויות קריטיות:

א2.1 המשך המאבק על המרכז נוסח C11

עריכה
 • 8. רג4 ב6
 • 9. מהה2 רב7
8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח

בעמדה זו הלבן יכול להצריח באגף המלך, אך לא מובטח לו יתרון בפתיחה. תוכנית זו נוסתה מספר פעמים אך הלבן לא הצליח להגיע ליתרון. יותר מסוכן לשחור היא הצרחה באגף המלכה, הצרחה המלווה בהתקפה על מלך השחור. עם זאת, לשחור סיכויי נגד סבירים גם במקרה זה. להלן דוגמאות למשחקים שבהם פיתח הלבן איומים רציניים, ולצידם משחקים בהם שחור התמודד אתם בהצלחה.

[5][6][7][8][9][10][11][12]

הנה דוגמה בה השחור הצליח לגבור על יריבו [13][14]

א2.2 המשך המאבק על המרכז נוסח C11

עריכה
 • 8. רג4 פד7
 • 9. מהה2 רה7
8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח

הרעיון של השחור בסדר מסעים זה הוא לשחק ג5 מיידית כבמשחק המודגם [15][16][17]

או לשאוף להתפתחות איטית יותר אך מאוד יציבה עם ג6.

[18] כמו בהסתעפות הקודמת הלבן יכול להצריח באגף המלך אך לשחור אין בעיות מיוחדות להשוות. במקרה שלהצרחה באגף המלכה השחור יכול לשחק 10...ב6 ולעבור להסתעפות הקודמת בשינוי סדר מסעים.

א2.3 המשך המאבק על המרכז נוסח C11

עריכה
 • 8. רג4 פג6
 • 9. ג3 ה5
 • 10. ד5
8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח

המסע פג6 נוסה פעמים רבות ונחשב להסתעפות המרכזית בפתיחה זו, המובילה למאבק מסובך מאוד. בדיאגרמה המוצגת לשחור שלושה מסעים אפשריים עם הפרש, כאשר לכל מסע ישנם חסרונות משלו ואף אחד מהם לא מוביל לשוויון ברור לשחור.

*10....פא5 מוצגות שתי דוגמאות למשחק חריף בהסתעפות זו, בהם כנראה הלבן לא מיצה את כל סיכויו.

 • 11. רד3 ב6
 • 12. ח4 / מהג2(נראה שהצרחה קטנה הייתה יותר חזקה ומפעילה לחץ על ה5).[19][20]

*10....פב8 מסע יותר הגיוני מ-פא5 אך נראה שללבן יתרון גם בהסתעפות זו. להלן מספר דוגמאות למאבקים אסטרטגיים בהסתעפות זו.[21][22][23][24][25][26][27] [28]

*10....פה7 11. פ:ו6+ ז:ו6 וללבן שני המשכים אפשריים:

 • 12. פח4 עם הרעיון להביא את המלכה ל-ח5, ולשחור בעיות קשות בפתיחה.
 • 12. מהד2 - מסע זה גורם לשחור פחות בעיות, אך הלבן יכול להיאבק על יתרון בפתיחה גם בהסתעפות זו.

סיכום: המסע 8...פג6 איננו מבטיח לשחור שוויון, וייתכן שעדיף לשחק 8...פד7 או 8...ב6

המסקנה מהמשך זה היא, שהלבן זוכה בעדיפות עמדתית לעומת התבצרותו של השחור. לכן יש המציעים המשך שונה.

ב. התקפה באגף המלכה

עריכה

אופציה זו היא כלי נשק יעיל, משום שהשחור מתקיף במקום להתגונן

 • 3. פג3 רב4

היתרון שיש במסע זה אינו פסיכולוגי גרידא (התקפה על ה4), השחור משיג במהלך זה יתרון גם בפיתוח, משום שהוא מאלץ את הלבן לגלות את כוונותיו, מה בדעתו לעשות עם הרגלי ה4. הלבן מאיים להתקדם ה4-ה5 ולכן הנקודה הטובה ביותר לפרש השחור היא ה7, כך שהוצאתו המוקדמת של הרץ השחור ו8 מונעת את חסימתו על ידי פה7.

על התקפתו של השחור, יוכל הלבן להגיב ב-3 דרכים: 1. לחץ באגף המלך 2. לחץ במרכז 3. חיזוק הקצינים.

1. לחץ באגף המלך

עריכה
 • 4. מהז4

מאחר שהרץ השחור עזב את עמדתו, הלבן מנצל זאת להתקיף את הרגלי ז7. השחור יוכל כעת להמשיך בהתקפה ולהרוויח זמן על ידי התקפת המלכה הלבנה:

 • 4. ---- פו6
 • 5. מה:ז7 צז8
 • 6. מהח6 צז6
 • 7. מהה3

והשחור יכול להחזיר רגלי על ידי

 • 7. ---- פ:ה4

או להמשיך ביוזמה התקפית על ידי ג7-ג5, וכך מרוויח השחור טמפו על ידי התקפות על המלכה הלבנה.

2. לחץ במרכז

עריכה
 • 4. ה5 פה7
 • 5. רד2 ג5
 • 6. פב5 ר:ר+
 • 7. מה:ר ג5:ד4!

בצעד האחרון של השחור הוא אמנם נתון להתקפה של הפרש הלבן על המלך: 8. פד6+ אך פריצה במרכז עדיפה על פני הצרחה, משום שעל ההתקפה יוכל שחור להמשיך 8. ---- מו8. מאידך, הצרחת השחור תגרור תמיכה של הלבן ברגלי ד4 על ידי ג2-ג3. מכאן ההמשך הוא:

 • 8. פ:ד4 פב-ג6

כעת המצב שווה.

גרסה אחרת המונעת חילופים במרכז, הוצעה על ידי התאורטיקנים:

 • 6. א3 ר:פ
 • 7. ב2:ר פב-ג6
 • 8. פו3 מהג7
 • 9. ח4

יתרון הלבן בגרסה זו מתבטא בהחלפת פרש תמורת רץ, כך הרץ הלבן חופשי לפעול באלכסונים השחורים.

3. חיזוק הקצינים

עריכה
 • 4. פז-ה2 ד:ה4
 • 5. א3 ר:פ+
 • 6. פ:ר

צעדו של הלבן, לכאורה, מפקיר את הרגלי ה4, אך בהמשך לא יוכל השחור להגן עליו. החלפת הרץ בפרש נותנת ללבן יתרון טקטי בפיתוח הקצינים, בעוד שהשחור נותר ללא קצינים במרכז; מאידך הפרש הלבן אינו מנוצל דיו ולכן המשך זה אינו מקובל.

על מנת למנוע את התקפת הרץ השחור במסע הרביעי, הציע טאראש להניח את הפרש ב1 על ד2. התקפת השחור על ידי הרץ לא תהיה יעילה, לכן הוא ינסה להתקיף על ידי הרגלים באגף המלכה:

 • 3. פד2 ג5
 • 4. ה:ד5 ה:ד5
 • 5. רב5+ רד7

השחור פותח בכך את הנתיב של רג8 ומשתדל להחליף רצים. המשחק נמשך:

 • 6. מהה2+ מהה7
 • 7. מה:מה ר:מה
 • 8. ר:ר+ פ:ר
 • 9. ד:ג5 פ:ג5
 • 10. פב3 פא4

והמצב שווה.

לסיכום, ניתן לומר שההגנה הצרפתית מסייעת לשחור לערוך הגנה די מבוצרת נגד התקפות הלבן ולכן היא די פופולרית במשחקים בינלאומיים.

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ לבן: בוריס גולקו (2475) שחור: לב פסאחיס (2555)

  1. d4 e6 2. e4 d5 3. exd5 exd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Bb4 6. Nf3 O-O 7. Be2 dxc4 8. Bxc4 Bg4 9. Be3 Nd5 10. O-O Bxc3 11. bxc3 Nxc3 12. Qb3 Bxf3 13. gxf3 b5 14. Bd3 Nd5 15. Qxb5 Nxe3 16. fxe3 Nd7 17. Rac1 c5 18. Be4 Rb8 19. Qd3 Rb2 20. Rf2 Qg5+ 21. Kf1 Rfb8 22. Qc3 Rxf2+ 23. Kxf2 Nf6 24. dxc5 Nxe4+ 25. fxe4 Qh4+ 26. Kg1 Qg4+ 27. Kf2 Qh3 28. Kg1 Qg4+ 29. Kf2 Qh3 30. Kg1 Re8 31. Qd4 h6 32. Rc2 Rb8 33. Rc1 Qg4+ 34. Kf2 Qh4+ 35. Kg1 Qg4+ 36. Kf2 Qh4+ 37. Kg1 Qg5+ 38. Kh1 Rd8 39. Rg1 Rxd4 40. Rxg5 Rxe4 41. Rd5 Rxe3 42. Rd8+ Kh7 43. Rd7 f5 44. Rxa7 Rc3 45. Rc7 Ra3 46. c6 Rxa2 47. Rd7 Rc2 48. c7 Kg6 49. h4 h5 50. Kg1 Kf6 51. Kf1 g5 52. hxg5+ Kxg5 53. Kg1 h4 54. Rh7 Kg4 55. Rg7+ Kf3 56. Rf7 f4 57. Re7 Rc1+ 58. Kh2 Kf2 59. Rf7 f3 60. Rd7 Ke2 61. Re7+ Kf1 62. Rf7 Rc2+ 63. Kh1 Ke2 64. Re7+ Kf2 65. Rd7 Kf1 66. Rf7 f2 67. Re7 Rc6 68. Kh2 Rc3 69. Rf7 h3 70. Rd7 Rc6 71. Rf7 Rc5 72. Rd7 Rc4 1/2-1/2

 2. ^ לבן: חוסה ראול קפבלנקה שחור: אוסקר חאייס

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bd3 dxe4 5. Nxe4 Nbd7 6. Nxf6+ Nxf6 7. Nf3 Be7 8. Qe2 O-O 9. Bg5 h6 10. Bxf6 Bxf6 11. Qe4 g6 12. h4 e5 13. dxe5 Bf5 14. Qf4 Bxd3 15. O-O-O Bg7 16. Rxd3 Qe7 17. Qc4 Rad8 18. Rhd1 Rxd3 19. Rxd3 Re8 20. c3 c6 21. Re3 c5 22. Kc2 b6 23. a4 Qd7 24. Rd3 Qc8 25. Qe4 Qe6 26. Rd5 Kf8 27. c4 Kg8 28. b3 Kf8 29. Kd3 Kg8 30. Rd6 Qc8 31. Rd5 Qe6 32. g4 Kf8 33. Qf4 Kg8 34. Qe4 Kf8 35. Ke2 Kg8 36. Kf1 Kf8 37. Kg2 Kg8 38. Kg3 Kf8 39. h5 gxh5 40. gxh5 Qe7 41. Qf5 Kg8 42. Rd7 Bxe5+ 43. Kg4 Qf6 44. Nxe5 Qg7+ 45. Kf4 1-0

 3. ^ לבן: נייג'ל שורט (2702) שחור: פנטלה הריקרישנה (2582)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Nf3 Be7 6. Bd3 Ngf6 7. Nxf6+ Bxf6 8. O-O c5 9. c3 cxd4 10. cxd4 O-O 11. Qc2 g6 12. Re1 Nb6 13. Be4 Nd5 14. Bh6 Bg7 15. Bxg7 Kxg7 16. Rac1 Nf6 17. Qc7 Qxc7 18. Rxc7 Ne8 19. Rc3 f6 20. g4 g5 21. Bc2 Bd7 22. Bb3 Kf7 23. Nd2 Rd8 24. Ne4 Bc6 25. Nc5 Rxd4 26. Nxe6 Rxg4+ 27. Rg3 Rxg3+ 28. hxg3 Rh8 29. Nxg5+ Kg6 30. Nf7 Rf8 31. Re7 Ng7 32. Bc2+ Kh5 33. Nd6 Kh6 34. g4 f5 35. gxf5 Bd5 36. Kh2 Rf6 37. Rd7 Nh5 38. Nxb7 Bc6 39. Rc7 Kg5 40. Rxh7 Nf4 41. Nc5 Rd6 42. Be4 Bb5 43. a4 Be2 44. b4 a6 45. Ne6+ Nxe6 46. fxe6 Rxe6 47. Bg2 Rb6 48. Rb7 Rh6+ 49. Kg3 Kf5 50. Bh3+ Ke4 51. Re7+ Kd3 52. Bg4 Bxg4 53. Kxg4 Rg6+ 54. Kf5 Rb6 55. b5 axb5 56. axb5 Rxb5+ 57. Kg4 Rb8 58. f4 Rg8+ 59. Kh5 Rf8 60. Kg5 Rg8+ 61. Kf6 Rf8+ 62. Ke5 Ke3 63. f5 Kf3 64. f6 1-0

 4. ^ לבן: אנדור לילינטל שחור: איגור בונדרבסקי

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Nf3 Be7 6. Bd3 Ngf6 7. Nxf6+ Bxf6 8. O-O c5 9. c3 cxd4 10. cxd4 O-O 11. Qc2 g6 12. Bf4 Nb6 13. Bc7 Qe7 14. Be4 Nd5 15. Bxd5 exd5 16. Be5 Bf5 17. Bxf6 Qxf6 18. Qb3 Be4 19. Ne5 Qb6 20. Qxb6 axb6 21. Rfc1 Rfc8 22. a3 Bf5 23. g4 Be6 24. h3 f6 25. Nd3 g5 26. f3 Kf7 27. Kf2 Ke7 28. Ke3 Kd6 29. Rxc8 Rxc8 30. h4 h6 31. hxg5 hxg5 32. Rh1 Re8 33. Kd2 Bd7 34. Rh6 Rf8 35. Ne1 Ke7 36. Nc2 Rf7 37. Ne3 Be6 38. Kc3 Kd6 39. Kb4 Bd7 40. Nf5+ Kc7 41. a4 Be6 42. Ng3 Bd7 43. Nh5 f5 44. Nf6 fxg4 45. Nxd5+ Kb8 46. fxg4 Bxg4 47. Nxb6 Rf2 48. b3 Bd1 49. d5 Kc7 50. a5 Rd2 51. Rh7+ Kb8 52. d6 Rd4+ 53. Kc5 Rh4 54. d7 Kc7 55. d8=Q+ 1-0

 5. ^ לבן: יוהנס ואן מיל (2445) שחור: סרגיי ארכיפוב (2475)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 b6 9. Qe2 Bb7 10. Rd1 Nd7 11. O-O Be7 12. Rfe1 Nf6 13. Neg5 Bd6 14. Ne5 Bd5 15. Bxd5 exd5 16. Qa6 Nh5 17. Ngf3 Nf4 18. g3 Nh3+ 19. Kg2 Ng5 20. Qb7 Bxe5 21. Rxe5 Nxf3 22. Kxf3 Qf6+ 23. Kg2 c6 24. Rde1 h6 25. c3 a5 26. Re7 Rfb8 27. Qc7 b5 28. R1e3 Rc8 29. Qd7 Rd8 30. Qb7 Rdb8 31. Qd7 Rd8 32. Qb7 Rdb8 33. Qc7 Rc8 34. Qb6 Qd6 35. Rb7 Re8 36. Rf3 f6 37. Rc7 Rec8 38. Rxc8+ Rxc8 39. Re3 Qc7 40. Qc5 Kf7 41. b3 Re8 42. Rxe8 Kxe8 43. c4 bxc4 44. bxc4 Qd7 45. cxd5 Qxd5+ 46. Qxd5 cxd5 47. a4 1/2-1/2

 6. ^ לבן: לואיס גונזלז סיירו (2395) שחור: סטפן דגוריץ' (2475)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 b6 9. Qe2 Bb7 10. O-O-O Nd7 11. Kb1 Be7 12. h4 Nf6 13. Nxf6+ Bxf6 14. g4 g6 15. h5 Bg7 16. hxg6 hxg6 17. Qe3 c5 18. c3 cxd4 19. cxd4 Rc8 20. Bb3 Qd6 21. g5 Rfd8 22. Rh4 Bd5 23. Rdh1 Bxb3 24. axb3 Qc6 25. Qe2 Qd5 26. Qe3 Qc6 27. Qe2 Qd5 28. Qe3 Qc6 1/2-1/2

 7. ^ לבן: אריק ואן דן דול (2607) שחור: יוחנן אפק (2381)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 b6 8. Bc4 Bb7 9. Qe2 O-O 10. O-O-O Be7 11. h4 Nd7 12. Kb1 Nf6 13. Neg5 Bd5 14. Ne5 c6 15. Qd3 b5 16. Bxd5 Qxd5 17. Ng4 g6 18. Ne5 Nd7 19. Nxd7 Qxd7 20. Ne4 Rad8 21. f4 f5 22. Ng5 Bxg5 23. hxg5 Qd6 24. g3 a5 25. Rhe1 Rfe8 26. Re5 a4 27. Qe2 Rd7 28. c3 Ree7 29. Re1 Kf7 30. g4 fxg4 31. Qxg4 Rd8 32. Qh3 Rh8 33. f5 gxf5 34. Qh6 Rf8 35. Qxh7+ Ke8 36. Qh6 Rff7 37. Rxe6 Qd5 38. R6e5 Qf3 39. Qd6 1-0

 8. ^ לבן: דוד גרוס (2371) שחור: אישטוון אלמאסי (2451)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 b6 9. Qe2 Bb7 10. O-O-O Bd5 11. Ne5 Bxe5 12. dxe5 Nc6 13. f4 Bxc4 14. Qxc4 Na5 15. Qe2 Qh4 16. g3 Qe7 17. Rd3 Rad8 18. Rhd1 Nc6 19. a3 Rxd3 20. Rxd3 Rd8 21. Qd2 Rxd3 22. Qxd3 Qd8 23. Qxd8+ Nxd8 24. Kd2 Kf8 25. Kd3 Ke7 26. Nd2 Nc6 27. Ke4 f5+ 28. exf6+ gxf6 29. g4 Kd6 30. Nf3 a6 31. f5 h6 32. h3 Nd8 33. fxe6 Nxe6 34. h4 Ke7 35. Nd4 Nc5+ 36. Kd5 Kd7 37. Nf5 c6+ 38. Kd4 Ne6+ 39. Ke4 Nc5+ 40. Kf4 Na4 41. b3 Nc3 42. Nxh6 Ke6 43. Nf5 1-0

 9. ^ לבן: יאנז בארלה (2430) שחור: פטריק יאגשטייט (2110)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 b6 9. Qe2 Bb7 10. O-O-O Bd5 11. Bd3 Nd7 12. c4 Bb7 13. h4 Qe7 14. g4 c5 15. dxc5 bxc5 16. g5 Bd4 17. Rhg1 Rab8 18. Nxd4 cxd4 19. Bc2 f5 20. gxf6 Nxf6 21. Ng5 e5 22. Rxd4 h6 23. Rd2 hxg5 24. hxg5 Ne8 25. Qh5 g6 26. Qxg6+ Qg7 27. Qe6+ Qf7 28. Qxe5 Qf4 29. Qe6+ Qf7 30. Bh7+ Kh8 31. Qh6 Qg7 32. Qh2 Qxh7 33. Qxb8 Qc7 34. Qxc7 Nxc7 35. Rd7 Rc8 36. Rgd1 Bc6 37. Rd8+ Rxd8 38. Rxd8+ Ne8 39. b4 Kg7 40. b5 1-0

 10. ^ לבן: חוזה לואיס פרננדז גרסיה (2440) שחור: יאן אסלון (2365)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 b6 9. Qe2 Bb7 10. O-O-O Be7 11. Rhe1 Nd7 12. h4 Nf6 13. Neg5 Bd5 14. Ne5 Bxc4 15. Qxc4 Nd5 16. Ngxf7 Rxf7 17. Nxf7 Kxf7 18. Qe2 Qd6 19. Qh5+ Kg8 20. Qg4 Re8 21. c4 Nb4 22. a3 Nc6 23. Qxe6+ Qxe6 24. Rxe6 Bg5+ 25. hxg5 Rxe6 26. d5 Re4 27. dxc6 Rxc4+ 28. Kb1 Rxc6 29. Rd7 a5 30. f4 h6 31. gxh6 gxh6 32. g4 Rc4 33. g5 Rxf4 34. gxh6 Rh4 35. Rxc7 Rxh6 36. Kc2 Kf8 37. Kb3 Ke8 38. Ka4 Kd8 39. Rc2 Kd7 40. Kb5 Rg6 41. Rc3 Rh6 42. Ka6 Rc6 43. Kb7 Rd6 44. Rc7+ Kd8 45. Rc6 Rd7+ 46. Ka6 b5 47. Kxa5 Rd2 48. b3 1-0

 11. ^ לבן: רוברט רוליי (2365) שחור: י. גיבסון

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 b6 9. Qe2 Bb7 10. O-O-O Qe7 11. g4 g6 12. h4 Bg7 13. h5 f5 14. gxf5 Rxf5 15. hxg6 hxg6 16. Nh4 Bh6+ 17. Kb1 Kg7 18. Rdg1 g5 19. Nxf5+ exf5 20. Qh5 1-0

 12. ^ לבן: אברהרד ארלר (2220) שחור: הרטמוט רידל (2170)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 b6 8. Bc4 Bb7 9. Qe2 O-O 10. O-O-O Re8 11. Kb1 c6 12. h4 a5 13. Nfg5 h6 14. Qh5 Qe7 15. Bxe6 Bxg5 16. hxg5 fxe6 17. Nf6+ Kf8 18. Qxe8+ Qxe8 19. Nxe8 Kxe8 20. gxh6 gxh6 21. Rxh6 Bc8 22. Rh8+ Kd7 23. Rdh1 Kc7 24. g4 Bb7 25. g5 Nd7 26. Rxa8 Bxa8 27. Rh8 Bb7 28. g6 c5 29. g7 1-0

 13. ^ לבן: ראדק סלוקה (2310) שחור: פטר בלוג (2255)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 b6 9. Qe2 Bb7 10. O-O Nd7 11. Rad1 Qe7 12. c3 Rad8 13. Rfe1 Rfe8 14. d5 Kh8 15. dxe6 fxe6 16. Nxf6 Qxf6 17. Nd4 e5 18. Nb5 Qg5 19. f4 Qe7 20. b4 Nf6 21. Rxd8 Qxd8 22. fxe5 Ne4 23. e6 a6 24. Nd4 Nxc3 25. Qe5 Nd5 26. Nf5 Nf6 27. Qc3 Bd5 28. e7 Qd7 29. Bd3 Be6 30. Qe5 Qxd3 31. Qxe6 Qd5 32. Re5 Qxe6 33. Rxe6 Kg8 34. a4 Kf7 35. Nd4 Rxe7 36. Rxe7+ Kxe7 37. a5 bxa5 38. bxa5 Kd7 39. Kf2 c5 40. Nb3 Kc6 41. Kf3 Kb5 42. g4 c4 43. Nd4+ Kxa5 44. g5 Ne8 45. Ke4 Kb4 46. Kd5 c3 47. Ke6 Kc4 48. Nc2 g6 49. Kf7 Nd6+ 50. Kg7 Nf5+ 51. Kxh7 Nh4 0-1

 14. ^ לבן: ראלף לאו (2485) שחור: ולטקו קובאצביץ' (2550)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 b6 9. Qe2 Bb7 10. O-O-O Nd7 (10... Be7 11. Rhe1 Nd7 12. h4 $5 Nf6 13. Neg5 Bd5 14. Ne5 Bxc4 15. Qxc4 $14 {Fernandez Garcia,J-Eslon,J/Sevilla 1989}) 11. h4 ({המשך מבטיח אחר הוא } 11. Ne5 $5 Be7 12. f4 Nf6 13. Nxf6+ Bxf6 14. Rhg1 Qe7 15. g4 $14) (11. Kb1 $6 Be7 12. h4 (12. Ne5 $5) 12... Nf6 13. Nxf6+ Bxf6 14. g4 g6 15. h5 (15. g5 $5 Bg7 16. h5 (16. Rh3 c5 17. dxc5 Qc7 18. h5 Qxc5 19. hxg6 hxg6 20. Rdh1 Rfd8 $132) 16... Bxf3 17. Qxf3 Qxg5 18. hxg6 hxg6 $13) 15... Bg7 16. hxg6 hxg6 17. Qe3 c5 $13 {Sieiro Gonzalez,L-Djuric,S/ Cienfuegos 1989}) 11... Qe7 12. Ba6 $6 {הלבן אמור לתקוף באגף המלך ולא לנסות להחליף את הרץ! } (12. g4 $1 c5 13. d5 exd5 14. Bxd5 Bxd5 15. Rxd5 Rfe8 16. Re1 $16) 12... Bd5 13. Nc3 Bxf3 14. Qxf3 Rad8 15. Ne4 Qb4 16. c3 Qa4 17. Bd3 Qxa2 $15 18. Ng5 g6 19. Ne4 Bg7 20. h5 b5 21. hxg6 hxg6 22. Rh4 b4 23. Bb1 Qd5 24. Rdh1 f5 25. Qg3 Kf7 26. Ng5+ Ke7 27. Rh7 Rg8 28. Re1 Nf8 29. Nxe6 Nxe6 30. Qxg6 Kd6 31. Bxf5 Bh6+ 32. Qxh6 Qxf5 33. Qe3 bxc3 34. bxc3 Rb8 35. Qe5+ Qxe5 36. dxe5+ Kd5 37. g3 Rb3 38. Kc2 Rgb8 39. Rd1+ Kc6 40. Re7 Nc5 0-1

 15. ^ לבן: איליה סמירין (2590) שחור: סאמבאט לפוטיאן (2610)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 Nd7 9. Qe2 Be7 10. O-O c5 11. d5 exd5 12. Bxd5 Nb6 13. Bb3 Qc7 14. c3 Bg4 15. h3 Bh5 16. Ng3 Bg6 17. Ne5 Rae8 18. Nxg6 hxg6 19. Rfe1 c4 20. Bc2 Qc6 21. Rad1 Qb5 22. b3 Bf6 23. Qf3 Qa5 24. a4 Rxe1+ 25. Rxe1 Bxc3 26. Re4 Be5 27. bxc4 Nxa4 28. Qa3 Bxg3 29. Bxa4 Be5 30. f4 Qb6+ 31. Kh2 Bd6 32. Qb3 Qf2 33. Qg3 Qf1 34. Qf3 Qxf3 35. gxf3 g5 36. Kg2 gxf4 37. Rd4 Bc5 38. Rxf4 Rd8 39. Rf5 Rd2+ 40. Kg3 Bd6+ 41. f4 Rd4 42. Be8 Kf8 43. Bxf7 Rxf4 44. Rd5 Rf6+ 0-1

 16. ^ לבן: אוליבייר ז'אן לקונט (2443) שחור: הישאם סונה (2391)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 Nd7 8. Bc4 O-O 9. Qe2 Be7 10. O-O c5 11. Rad1 Qc7 12. c3 cxd4 13. Rxd4 Nb6 14. Bb3 Bd7 15. Neg5 Bc6 16. Rg4 Bf6 17. Ne4 Be7 18. Nd4 Bd5 19. Qe3 Kh8 20. Re1 Bxb3 21. axb3 Nd5 22. Qf3 h6 23. Rg3 Nf6 24. Qe2 Rad8 25. Rd3 Qf4 26. Nd2 Bc5 27. N2f3 Rd5 28. b4 Bb6 29. c4 Rxd4 30. g3 Qd6 31. c5 Rxd3 32. cxd6 Rxd6 33. Ne5 Kg8 34. Nc4 Rd4 35. Nxb6 axb6 36. b5 Rfd8 37. Qe5 Ne8 38. Ra1 R4d5 39. Qc3 Rxb5 40. Ra7 Rc5 41. Qb3 b5 42. Rxb7 Nd6 43. Ra7 Nc4 44. Qc3 Rd1+ 45. Kg2 Rd2 46. g4 Rcd5 47. Qf3 Ne5 0-1

 17. ^ לבן: אוסקר דה לה ריבה אגאדו (2495) שחור: טיימור רדג'וב (2567)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 Nd7 8. Bc4 O-O 9. Qe2 Be7 10. O-O-O c5 11. Kb1 Qa5 12. d5 exd5 13. Rxd5 b5 14. Bxb5 Nf6 15. Re5 Nxe4 16. Rxe4 Bf6 17. Bc4 Rb8 18. Ne5 Bf5 19. Re3 Rb6 20. f4 Bxe5 21. Rxe5 g6 22. g4 Qb4 23. Bb3 Bc8 24. Re8 c4 25. a3 Qc5 26. Rxf8+ Qxf8 27. Qxc4 Bxg4 28. Qc7 Rf6 29. Re1 h5 30. Re4 a6 31. Rd4 Kh7 32. Rd8 Qg7 33. h4 Be6 34. Bxe6 Rxe6 35. Rd7 Rf6 36. Qe5 Rf5 37. Qxg7+ Kxg7 38. Rd4 Kf6 39. b4 Rb5 40. c4 Rb8 41. Rd5 Re8 42. b5 Rc8 43. b6 Ke6 44. Rc5 Rb8 45. Rc6+ Kf5 46. c5 Kxf4 47. Rc7 g5 48. Rxf7+ Ke5 49. hxg5 Kd5 50. Rf5+ Kc6 51. g6 h4 52. g7 h3 53. Kc2 h2 54. Rh5 Rg8 55. Rh6+ Kb7 56. Rxh2 Rxg7 57. Kb3 Kc6 58. Kb4 Rg4+ 59. Ka5 Rg8 60. Rh6+ Kxc5 61. b7 Rg3 62. Rh5+ Kc4 63. Rh4+ Kc5 64. b8=Q 1-0

 18. ^ לבן: וסלין טופאלוב (2725) שחור: ולדימיר קראמניק (2740)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 Nd7 9. Qe2 Be7 10. O-O-O c6 11. h4 b5 12. Bd3 Qc7 13. Kb1 Nf6 14. Nxf6+ Bxf6 15. Qe4 g6 16. h5 Bb7 17. hxg6 hxg6 18. Ne5 Rfd8 19. Qg4 Bxe5 20. dxe5 Qxe5 21. Bxg6 fxg6 22. Rde1 Qf5 23. Qh4 Kf7 24. Qh7+ Kf6 25. g4 Qxg4 26. Qxb7 Rh8 27. Rhg1 Qf5 28. Qxc6 Rhe8 29. Qc3+ e5 30. f4 Rac8 31. fxe5+ Kg7 32. Qd2 Rcd8 33. Qe3 Rc8 34. Rg2 Re7 35. Rf2 Qh5 36. Qf4 Kg8 37. a3 Rce8 38. e6 Rd8 39. Qf6 Rd1+ 40. Rxd1 Qxd1+ 41. Ka2 Qd8 42. Rh2 Qd5+ 43. b3 Rg7 44. e7 Qf7 45. Rh8+ 1-0

 19. ^ לבן: מרטינז גרסיה (2435) שחור: פרננדו בראגה (2440)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 Nc6 9. c3 e5 10. d5 Na5 11. Bd3 b6 12. Qc2 Kh8 13. O-O Nb7 14. Rfe1 Qxd5 15. Nxf6 gxf6 16. Be4 Qc4 17. Bxh7 Nd6 18. Re3 Qg4 19. Nd2 Qh4 20. Be4 Rb8 21. Rf1 Rg8 22. f4 Nxe4 23. Nxe4 exf4 24. Ref3 Rg4 25. Kh1 Qh6 26. Rh3 Rh4 27. Rxh4 Qxh4 28. Qd2 f3 29. Rxf3 Qxe4 30. Qh6+ Kg8 31. Rg3+ Bg4 32. h3 1/2-1/2

 20. ^ לבן: ולדימיר באקלן (2571) שחור: אלכסנדר גולוסצ'אפוב (2561)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 Nc6 9. c3 e5 10. d5 Na5 11. Bd3 b6 12. h4 g6 13. h5 Bg4 14. Qa4 Bg7 15. hxg6 hxg6 16. O-O-O Nb7 17. Nf6+ Qxf6 18. Qxg4 Nd6 19. Kb1 Rfe8 20. Ng5 Qf4 1/2-1/2

 21. ^ לבן: נייגל שורט (2677) שחור: מיכאיל גורביץ' (2667)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 Nc6 9. c3 e5 10. d5 Nb8 11. Qe2 Bf5 12. Bd3 Bxe4 13. Bxe4 Nd7 14. O-O-O Be7 15. g4 Bd6 16. Kb1 Rb8 17. h4 b5 18. Ng5 g6 19. Bc2 b4 20. c4 Nc5 21. Qe3 Qf6 22. h5 h6 23. Ne4 Nxe4 24. Bxe4 g5 25. c5 Be7 26. Rc1 Rb5 27. Bf5 e4 28. Bxe4 Rfb8 29. Bd3 Ra5 30. Rh3 Bf8 31. Rf3 Qe7 32. Qxe7 Bxe7 33. d6 cxd6 34. c6 Rc8 35. c7 Rc5 36. Rxc5 dxc5 37. Bc4 Rxc7 38. Rxf7 Kh8 39. Kc2 Rd7 40. Kb3 a5 41. f3 Rd4 42. Rxe7 a4+ 43. Kxa4 Rxc4 44. Kb5 Rc2 45. b3 Kg8 46. Re5 Rxa2 47. Rxc5 Ra8 48. Kxb4 Rf8 49. Rf5 Rb8+ 50. Kc3 Rc8+ 51. Kb2 Rb8 52. f4 1-0

 22. ^ לבן: פטר לקו (2701) שחור: אלכסנדר חליפמן (2628)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 Nc6 9. c3 e5 10. d5 Nb8 11. Qe2 Bf5 12. O-O-O Nd7 13. Ng3 Bg6 14. Bd3 Bxd3 15. Qxd3 Nc5 16. Qe3 b6 17. h4 Re8 18. Ne4 Nxe4 19. Qxe4 g6 20. g4 Bg7 21. h5 Qf6 22. hxg6 hxg6 23. Nd2 c6 24. dxc6 Rac8 25. f3 Rxc6 26. Qe2 Qe6 27. Kb1 e4 28. Qxe4 Qc8 29. Qd3 Rd8 30. Qe2 Re6 31. Ne4 Rxd1+ 32. Qxd1 Qc6 33. Qd3 a5 34. Rd1 Be5 35. Qe3 Qc7 36. Rd5 Bg7 37. Qd3 Re8 38. Rd7 Qe5 39. a4 Rf8 40. Qd5 Qf4 41. Nd6 Be5 42. Nc4 Bc7 43. Qc6 Bd8 44. Rb7 Kg7 45. Nxb6 Bxb6 46. Rxb6 Rd8 47. Ra6 Qd2 48. Qe4 Rd5 49. Ra7 g5 50. Ka2 Rc5 51. Qd4+ Qxd4 52. cxd4 Rd5 53. Kb3 1-0

 23. ^ לבן: אטילה גרוזפטר (2540) שחור: גוראן דיזדאר (2550)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 Nc6 9. c3 e5 10. d5 Nb8 11. d6 Bf5 12. Qd5 Nd7 13. Qxb7 Bxe4 14. Qxe4 Nc5 15. Qd5 cxd6 16. O-O Qc7 17. Rad1 Na4 18. Bb3 Nxb2 19. Rb1 Qxc3 20. Rfc1 Qb4 21. Rxb2 e4 22. Rc4 Qa3 23. Rbc2 exf3 24. Ra4 1-0

 24. ^ שחמט בהתכתבות לבן: ישוע גראו (2443) שחור: איניגו דה קרלוס ארגוי (2413)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 Nc6 9. c3 e5 10. d5 Nb8 11. Qe2 Bf5 12. Bd3 Be7 13. Nf6+ Bxf6 14. Bxf5 c6 15. Rd1 cxd5 16. Qb5 Qc7 17. Rxd5 a6 18. Qc5 Qxc5 19. Rxc5 Nc6 20. Ke2 Rfd8 21. Be4 Rac8 22. Bxc6 Rxc6 23. Rxc6 bxc6 24. Rd1 Rxd1 25. Kxd1 Kf8 26. Ke2 Ke7 27. Kd3 Ke6 28. Kc4 Be7 29. Nd2 Bd8 30. Ne4 Bb6 31. f3 f5 32. Nc5+ Bxc5 33. Kxc5 h5 34. b4 g5 35. a4 g4 36. Kc4 gxf3 37. gxf3 Kd6 38. Kd3 a5 39. Kc4 Kc7 40. Kc5 1/2-1/2

 25. ^ שחמט בהתכתבות לבן:סיימון ווב (2650) שחור: יורגן בריאן יורגנסן (2549)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 Nc6 9. c3 e5 10. d5 Nb8 11. Qe2 Bf5 12. O-O-O Nd7 13. Ng3 Bg5+ 14. Nxg5 Qxg5+ 15. Rd2 Rad8 16. h4 Qf4 17. Nxf5 Qxf5 18. Re1 Rfe8 19. Bb3 e4 20. Ba4 Re5 21. Qe3 Nf6 22. Qxa7 Rexd5 23. Rxd5 Nxd5 24. Rd1 Qf4+ 25. Kb1 c6 26. Bb3 Qg4 27. Ka1 b5 28. Qc5 h5 29. a3 Qe6 30. Rd4 f5 31. a4 bxa4 32. Bxa4 Ra8 33. Kb1 Rc8 34. Bb3 Kh7 35. g3 Rb8 36. Bxd5 cxd5 37. Qxd5 Qg6 38. Qd6 Qe8 39. Qd7 Qg6 40. Rd5 Rf8 41. Qa7 Re8 42. Qe3 Qa6 43. Qf4 Rf8 44. Rd4 Qe2 45. Rd2 Qc4 46. Qg5 Kg8 47. Qf4 Ra8 48. Rd4 Qb5 49. Qd6 Kh8 50. Kc2 Qe2+ 51. Rd2 Qc4 52. Qb4 Qa6 53. c4 Rc8 54. Rd4 Qa1 55. Qd2 Qa4+ 56. Kc3 Qa5+ 57. Kb3 Qb6+ 58. Kc2 Kh7 59. Qc3 Qg6 60. Kd2 Re8 61. Qe3 Rb8 62. Kc2 Qb6 63. Qc3 Rc8 64. Rd2 Qg6 65. b3 f4 66. gxf4 e3+ 67. f5 Qxf5+ 68. Qd3 Qxd3+ 69. Rxd3 exf2 70. Rf3 g5 71. hxg5 Kg6 72. Rxf2 h4 73. Kc3 h3 74. b4 Rh8 75. Rf1 h2 76. Rh1 Kxg5 77. b5 Kf6 78. b6 1/2-1/2

 26. ^ לבן: גילברטו הרננדז (2560) שחור: אלכסיי שירוב (2751)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 Nc6 9. c3 e5 10. d5 Nb8 11. Qe2 Bf5 12. O-O Nd7 13. Rad1 Bxe4 14. Qxe4 Nc5 15. Qe3 Qd6 16. Rfe1 a5 17. a3 a4 18. Nxe5 Rfe8 19. f4 Re7 20. Qf2 h5 21. g3 g6 22. Bf1 b6 23. Nc4 Rxe1 24. Rxe1 Qd7 25. d6 Rd8 26. Qf3 b5 27. dxc7 Qxc7 28. Ne3 Nb3 29. Bg2 Qc5 30. Kh1 Re8 1/2-1/2

 27. ^ לבן: אמיל סוטובסקי (2586) שחור: לב פסאחיס (2599)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 Nc6 9. c3 e5 10. d5 Nb8 11. Qe2 Bf5 12. O-O Bxe4 13. Qxe4 Qd6 14. Rad1 Nd7 15. Bb5 Nb6 16. Rfe1 a6 17. Bd3 g6 18. Nxe5 Rae8 19. f4 Nd7 20. Qb4 Qxb4 21. cxb4 Nxe5 22. fxe5 Bxe5 23. Re2 Bd4+ 24. Kf1 Rxe2 25. Bxe2 Bxb2 26. d6 c6 27. a4 Rd8 28. b5 cxb5 29. axb5 a5 30. Rd2 Be5 31. d7 a4 32. Ra2 Bxh2 33. Rxa4 Rxd7 34. Ra7 Bg3 35. Ra3 Bc7 36. Bf3 b6 37. Ke2 h5 38. Rd3 Rxd3 39. Kxd3 f5 40. Bc6 Kg7 41. Be8 h4 42. Ke2 Kf6 43. Bd7 Ke5 44. Be8 g5 45. Bd7 Bd6 46. Bc8 Bc5 47. Bd7 Kf4 48. Kf1 g4 49. Bc8 h3 50. gxh3 gxh3 51. Bd7 Kf3 52. Be6 h2 53. Bd5+ Ke3 54. Kg2 Bd6 55. Be6 Ke4 56. Bd7 Bf4 57. Bc8 Ke5 58. Bd7 Kf6 59. Bc6 Kg5 60. Kh3 1/2-1/2

 28. ^ לבן: ויקטור בולוגאן (2620) שחור: מיכאיל גורביץ' (2643)

  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7 6. Bxf6 Bxf6 7. Nf3 O-O 8. Bc4 Nc6 9. c3 e5 10. d5 Nb8 11. Qe2 Bf5 12. Ng3 Bg6 13. O-O-O Nd7 14. h4 e4 15. Nxe4 Re8 16. Nxf6+ Qxf6 17. Qd2 Nb6 18. Bb3 Qf5 19. Bc2 Qxc2+ 20. Qxc2 Bxc2 21. Kxc2 Rad8 22. Rhe1 Rxe1 23. Rxe1 Kf8 24. a4 Rxd5 25. b3 Nd7 26. Nd4 a6 27. Re2 Nf6 28. b4 c5 29. Nb3 cxb4 30. cxb4 1/2-1/2