הון ראשוני

הון ראשוני (Seed Money) הוא סכום כסף ראשוני שאותו מגייסים יזמים של חברה כלכלית לצורך הקמתה מאפס. לעיתים נהוג להשתמש במושג "הון ראשוני" בעבור כל השקעה כספית שפרושה על פני מספר שנים, גם בתחומים שאינם עסקיים. לדוגמה: כדי לקנות נכס מקרקעין, הקונה צריך לצבור הון ראשוני כדי לעמוד בתנאי משכנתה מטעם הבנק.

תרשים: גיוס הון טיפוסי בחברת הזנק

ההון הראשוני מגויס בשלב שבו היזמים יכולים להציג תוכנית עסקית, ובה תיאור של רמת היתכנות סבירה של רווח כלכלי מהמוצר, בדרך כלל טכנולוגי, אותו הם מתכוונים לפתח. ההון המגויס על ידי יזמים בטרם הוכנה תוכנית להצגה למשקיעים חיצוניים, ואף לא נבדקה היתכנות כלכלית בדקדקנות, הוא קדם הון ראשוני (Pre-Seed).

גודל ההון המגויס תלוי בנסיבות פיתוח המוצר, ובמשאבים שתכנונו והקמתו מצריכים במקום ובזמן מוגדרים. הסכום המגויס כולל את ההון הזמין עד לשלב שבו יוצג, ייבחן או ישווק הדגם העיקרי של המוצר ללקוחות (שלב שנקרא גם Beta Site). (לאחר שנגמר שלב הבטא והמוצר החדש משווק ללקוחות, החברה נזקקת בדרך כלל לסכומי כסף גדולים נוספים, עבור פיתוח המוצר, מוצר המשך, ובנית מערך ניהול, שיווק ויחסי ציבור, ואז נערך גיוס הון שנקרא סיבוב ראשון (First Round) ).

גיוס ההון הראשוני נעשה בשלבים אחדים, בהתאם לנסיבות הייצור, גודל הסכום הנדרש להשגת היעדים של החברה, רמת הסיכון של המשקיעים, והשווי שניתן לחברה.

גורמים מממניםעריכה

יזמים פונים בדרך כלל להשגת הון ראשוני אצל:

לעיתים מסתייעים היזמים בבנקאים או רואי חשבון לקראת עריכת גיוס ההון הראשוני.

הערכת שווי החברהעריכה

שווי החברה לפני גיוס ההון הראשוני נקרא השלב שלפני הכסף, או קדם-כסף (Premoney). המשקיעים עשויים לערוך הסכם השקעה, וגם לכלול בו זכות להשקעה נוספת (Warrant) בחברה או במיזם החדש.

הערכת שווי החברה עשויה להיות מושפעת מגורמים אחדים.

  • העניין שהמוצר שלה מעורר אצל הגורמים המממנים.
  • העיתוי שבו נערך גיוס ההון.
  • אישיותם של היזמים ו/או המגייסים והביוגרפיה שלהם.

קישורים חיצונייםעריכה