הטרוטרוף ("heterotroph"‏ – ἕτερος ביוונית פירושו: "שונה, אחר", ו-"τροφή" פירושו: "תזונה") מתייחס ליצור אשר מוכרח לצרוך תרכובות אורגניות מן הסביבה כדי להתקיים (ולכן הטרוטרופים מכונים גם "צרכנים").

אימפלה, אוכלת צמחים הנחשבת לצרכנית ראשונית מאחר שהיא ניזונה ישירות מהצמחים האוטוטרופים.
נמר שצד את האימפלה הוא צרכן שניוני, מאחר שהוא ניזון מבשר, לאחר מטבוליזם של הצמחים האוטוטרופים.
ההבדל בין אוטוטרופים להטרוטרופים.

התרכובות האורגניות אותן צורכים יצורים אלו משמשות לבניית התאים המרכיבים את הייצור, על כל מיליוני החומרים המצויים בהם. למושג הטרוטרוף אין קשר להפקת אנרגיה בתא.

רוב היצורים בעולם, ובכללם האדם, הם הטרוטרופים; היצורים שאינם הטרוטרופים נקראים אוטוטרופים. יצורים אלו מסוגלים לנצל את הפחמן הדו-חמצני המצוי באוויר לשם ייצור התרכובות המרכיבות את התא. היצורים האוטוטרופים היחידים הם רוב הצמחים וקבוצות מסוימות של חיידקים ופרוטיסטים וגם אצות. הצמחים, למשל, לוקחים פחמן דו-חמצני מהאוויר ומים מהקרקע ומרכיבים מהם גלוקוז, באמצעות אנרגיית האור בתהליך הפוטוסינתזה ("הטמעה", בעברית), תרכובת אורגנית פשוטה ממנה ניתן ליצור חומרים רבים אחרים המרכיבים את תאי הצמח.

היות שהמקור לתרכובות אורגניות בטבע הוא היצורים האוטוטרופים, הרי שכל היצורים ההטרוטרופים למעשה תלויים באוטוטרופים. הטרוטרופים יכולים להיות ראשוניים – כאלו הצורכים באופן ישיר יצורים אוטוטרופיים, או שניוניים – כאלו הצורכים יצורים הטרוטרופים אחרים. הצרכנים הראשוניים ידועים יותר כייצורים צמחוניים, ואילו השניוניים – כטורפים.

היצורים ההטרוטרופים מתחלקים לשתי קבוצות, לפי האופן בו הם מפיקים אנרגיה:

  • כמואורגנוטרופיים (Chemoorganoheterotrophs או organotrophs או Chemoheterotrophs) מפיקים אנרגיה מפירוק תרכובות אורגניות, כגון שומנים וחלבונים מצמחים או מבעלי חיים. רוב היצורים בעולם הם כמוהטרוטרופים.
  • פוטוהטרוטרופים (Photoheterotrophs) מפיקים אנרגיה בנצלם את האנרגיה שבאור השמש. שילוב מטבוליזם (חילוף חומרים) נדיר למדי, וחיידקים ארגמניים הם היצורים הפוטוהטרוטרופים היחידים.

(אופן הפקת האנרגיה מצוין, אם כן, בעזרת הקידומת כמו- או פוטו-; המילים הטרוטרוף ואוטוטרוף כלשעצמן אינן קשורות, כאמור, להפקת אנרגיה).

קישורים חיצוניים

עריכה