הילה

דף פירושונים

הילה היא טבעת של אור בהיר סביב גוף כלשהו.

האם התכוונתם ל...

דת ומיסטיקה
פיזיקה
פסיכולוגיה (כמטפורה)
  • אפקט ההילה – ייחוס תכונותיו של אדם גם לסביבתו הקרובה
אחר

ראו גם