הכנסייה האפיסקופלית

הכנסייה האפיסקופלית היא זרם בנצרות האנגליקנית שמתייחד במבנה ארגוני שבו יושבים בישופים.


האם התכוונתם ל...