הכרזת העצמאות (פירושונים)

דף פירושונים

הכרזת עצמאות היא – על פי רוב – הודעתה של מדינה, שהייתה נתונה לשלטון זר, על עצמאותה; אולם הכרזת עצמאות עשויה להיעשות גם על ידי גופים נוספים


האם התכוונתם ל...