הנחה כוזבת הוא כשל לוגי שבו ההנחה שעליה מבוססת הכרזה או מסקנה, שגויה. מאחר שההנחה או הרעיון אינו נכון או אינו נכון באופן מלא, המסקנה עשויה אף היא להיות שגויה. מאחר שטיעון לוגי דורש תמיד הנחת בסיס, הנחה זו חייבת להיות תקפה כדי להסיק מסקנה תקפה, או כדי לקשר סיבה ומסובב.

לדוגמה, אם נאמר בעקבות ג'ון דאן כי "אדם איננו אי" נבליע בתוך הטענה את ההנחה כי אדם אינו יכול להתקיים אלא בחברה ולכן מי שאינו חי בחברה אינו אדם. או, מקרה ברור יותר:

  1. הרג קיים בכל חברה אנושית (הנחה)
  2. הרג הוא מעשה טירוף (הנחה כוזבת)
  3. לכן, אנשים הורגים מתוך אי-שפיות (מסקנה)

מאחר שידועים לנו מקרים כמו מלחמה, המתת חסד, הוצאה להורג אחרי משפט, וכדומה, שבהם ידוע לנו כי מבצעי ההרג היו שפויים, ההנחה השנייה היא כוזבת.