פתיחת התפריט הראשי

קובץ הערות וביאורים

(הופנה מהדף הערות וביאורים)

קובץ הערות וביאורים הוא כתב עת תורני של חסידות חב"ד. בקובץ כותבים רבני וחסידי חב"ד בעולם. הקובץ יוצא לאור מדי שבועיים ובתמוז תש"ע הופיע הגיליון האלף שלו. מתלבנים בו נושאים בתורתו של רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', ונושאים תורניים נוספים.

הקובץ נערך ויוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת אהלי תורה בברוקלין. עורכו הראשי הוא הרב אברהם יצחק ברוך גרליצקי, מרבני הישיבה, ובכל שנה נבחרים שניים או שלושה תלמידים לעורכים. עם כותבי הקובץ נמנים ראשי ישיבות חב"ד בעולם.

במתכונתו הראשונית הופיע הקובץ החל מקיץ ה'תשל"ג תחת השם "שו"ת התלמידים - אהלי תורה". באותן שנים הייתה מתכונתו צנועה והוא הופיע כמה פעמים בשנה. תדירות הופעת הקובץ עלתה בסוף 1979 בעקבות דרשה בשמחת תורה שנשא הרבי מלובביץ' ובה הדגיש את הצורך להוסיף בלימוד התורה במשך כל השנה. כתב העת החל לצאת מדי שבוע החל משבת פרשת בראשית אותה שנה, תחת השם "הערות וביאורים". בשנת ה'תשנ"ג ירדה תדירות ההופעה של הקובץ לאחת לשבועיים.

בין הכותבים הקבועים בקובץ הרבנים חיים רפופורט, שלום דובער לוין, ומיכאל אהרן זליגסון. בעבר כתב גם הרב אהרן חיטריק.

הרב שניאורסון היה מקבל בכל שבוע את הקובץ הראשון שיצא מבית הדפוס ולעיתים היה עונה לשאלות שנשאלו בו. הוא נתן הוראות ביחס לעריכת הקובץ ולצורתו. בשנת ה'תשמ"ו עורר את חסידיו להעיר ולשאול בדברי תורה ובפרט בפירוש רש"י על התורה ולפרסם את הערותיהם בקובץ, והוא יענה על שאלה או שתיים מהן בפומבי, במהלך ההתוועדויות.

לקריאה נוספתעריכה

  • מענדי מישולובין, לוי רייטשיק, ספר היובל - הערות וביאורים, מערכת 'הערות וביאורים' מוסד חינוך אהלי תורה ניו יורק, תש"ע. הספר מכיל את שיחותיו של האדמו"ר ותגובותיו לקובץ, עם מידע על הקובץ ועורכיו.

קישורים חיצונייםעריכה