הפרעה

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • פרטורבציה או הפרעה - שינוי קטן הנעשה בבעיה פיזיקלית ידועה, כך שהוא קטן מספיק בשביל שנוכל לחשב את הפתרון באמצעות קירובים
  • פרטורבציה (אסטרונומיה) – השפעת כבידת השמש, או כוכב גדול אחר על מסלול גופים אחרים בחלל
  • הפרעה נפשית – ליקוי בריאותי בתחום ההתנהגות וההרגשה הנפשית המתבטאת בדפוס התנהגותי או חשיבתי, שונה מהנורמה והגורם למצוקה משמעותית או לפגיעה משמעותית בתפקוד
  • הפרעה אורגנית – מצב של הפרעה בהתנהגות, שמקורו בגופו של האורגניזם, ושנוצר בעקבות שינוי באיברים, ברקמות או בחומרים הכימיים המצויים בהם
  • הפרעת קצב – הפרעה בקצב הלב
  • הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו – עבירה לפי חוק העונשין