ויקיפדיה:גרף ערכים

קצב הגידול של כמות הערכים בוויקיפדיה העברית

מספר הערכים כפונקציה של הזמן:

גרף המתאר את הגידול בכמות הערכים בוויקיפדיה העברית (כל עמודה מייצגת 1,000 ערכים שהתווספו)

נכון לרגע זה, בוויקיפדיה העברית 310,084 ערכים

גרף מסוג timeline המתאר את כמות הערכים של ויקיפדיה העברית מול ציר הזמן.

תבניות משנה

הגרף נבנה באמצעות תבניות המשנה הבאות. אך ורק האחראי על גרף הערכים רשאי לערוך דפים אלו:

עריכה עבור תוספת של 1,000 ערכים

להלן הסבר מה נדרש לעשות בכל תוספת של 1,000 ערכים. הפקודות השונות נמצאות תחת "מיקומים" שונים - ראו הערות בתוך הקוד. מה שנדרש זה:

  • להוסיף קו כחול מתאים במיקום 4, כגון: {{קו בגרף ערכים ויקיפדיה|תאריך=2011-04-14|ערך=117000|צבע=blue}}
  • אלא אם כן זו מכפלה של 25,000 ואז:
  1. צבע הקו במיקום 4 יהיה אדום ולא כחול: {{קו בגרף ערכים ויקיפדיה|תאריך=2010-01-10|ערך=100000|צבע=red}}
  2. תוספת של קו ירוק תחתון במיקום 5, כך: {{קו בגרף ערכים ויקיפדיה|תאריך=2010-01-10|אורך קו=3|צבע=green}}
  3. תוספת מלל באדום כגון "100,000 ערכים" במיקום 2, כך: pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים ויקיפדיה|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים ויקיפדיה|מיקום תאריך|2010-01-10}}}},15) textcolor:red text:"  םיכרע 100,000"