Bright red tomato and cross section02.jpg עיטור העגבניה
עיטור העגבניה, למפעיל שלא בוחל באמצעים ותוך חירוף הנפש מגן בגופו ובמקלדתו על ירקות הגינה חסרי הישע. בשם ויקיפדיה בכלל, ומועצת הירקות בפרט. קריצה Itzuvitשיחההמיזם המקורי! 16:33, 6 בספטמבר 2011 (IDT)
Grandparents-1969824.jpg משתמש זה הוא סבא
Grandparents-1969824.jpg משתמש זה הוא סבא
DSC 2680 8weeee.jpg
Grandparents-1969824.jpg משתמש זה הוא סבא
Grandparents-1969824.jpg משתמש זה הוא סבא

חידותעריכה

חידה מספר 1 חידה מספר 2
 
בתמונה ניתן להבחין בעבירה חמורה לכאורה.
מהי העבירה החמורה לכאורה ?
מדוע לא יוטל עונש על אף אחד ?
 
מה משותף לשני המקומות הללו ?
רמז: התמונה הימנית מתייחסת לאירוע שקרה ביום שישי 28 באוקטובר,
התמונה השמאלית מתייחסת לאירוע שקרה 5 ימים מאוחר יותר, ביום רביעי 2 בנובמבר
כל הכבוד   ל-Aaadir, שפתר את החידה

מעקב בוטים של DMbotY תרומותעריכה

מקור העדכון האחרון העדכון הבא יעד עדכון
Wikimedia Downloads 1 בינואר 2020 1 בפברואר 2020
אבל צריך להמתין עוד כמה ימים עד לפרסום קובץ היומן
ויקיפדיה:נתונים סטטיסטיים/משתמשים/1-100
דירוג FIFA גברים 28 בנובמבר 2019 תבנית:טבלת דירוג פיפ"א/גברים
דירוג FIFA נשים 27 בספטמבר 2019 תבנית:טבלת דירוג פיפ"א/נשים
FIBA דירוג FIBA גברים 16 בספטמבר 2019 תבנית:טבלת דירוג פיב"א/גברים
דירוג FIBA נשים 8 בנובמבר 2018 תבנית:טבלת דירוג פיב"א/נשים
FIVB דירוג FIVB גברים 15 באוקטובר 2019 תבנית:טבלת דירוג FIVB/גברים
דירוג FIVB נשים 29 בספטמבר 2019 תבנית:טבלת דירוג FIVB/נשים
Davis Cup דירוג ITF גברים 23 בנובמבר 2019 תבנית:טבלת דירוג ITF/גברים
Fed Cup דירוג ITF נשים 11 בנובמבר 2019 תבנית:טבלת דירוג ITF/נשים
FINA דירוג FINA גברים 25 בספטמבר 2017 תבנית:טבלת דירוג FINA/גברים
דירוג FINA נשים 25 בספטמבר 2017 תבנית:טבלת דירוג FINA/נשים
WBSC דירוג בייסבול גברים 17 בדצמבר 2018 תבנית:טבלת דירוג בייסבול/גברים
דירוג סופטבול נשים 17 בדצמבר 2018 תבנית:טבלת דירוג סופטבול/נשים
דירוג HDI דו"ח עבור 2017 שפורסם בספטמבר 2018 דו"ח עבור 2018 שיפורסם בשנת 2019 מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי
תבנית:טבלת דירוג HDI
בוט השנים 20 בספטמבר 2019 קטגוריה:תבניות בוט השנים
למס טבלת יישובים 2019 עבור סוף 2018 2020 עבור סוף 2019 דירוג רשויות מקומיות בישראל
בוט היישובים
קטגוריה:תבניות בוט היישובים
טבלת רשויות מקומיות 2019 עבור סוף 2017 2020 עבור סוף 2018
מדד חברתי כלכלי 2018 עבור 2015 2020 עבור 2017
דירוג אוכלוסייה יולי 2018 יולי 2019 מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי
קטגוריה:תבניות נתוני מדינות
דירוג שטח 2019 2020
דירוג תמ"ג 2018 עבור 2017 2019 עבור 2018
קבוצות גיל 2018 עבור 2017 2019 עבור 2018 קטגוריה:תבניות נתוני מדינות
מדליות באולימפיאדות כל מספר דקות אולימפיאדת טוקיו (2020) + המשחקים הפאראלימפיים טוקיו (2020) תבנית:מדליות באולימפיאדת פיונגצ'אנג (2018)