ויקיפדיה:המקבץ השבועי/חבל הבלקן

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי, בנושא חבל הבלקן

להכחילעריכה


שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

לשפרעריכה


שגיאות פרמטריות בתבנית:טורים

פרמטרים [ מספר ] לא מופיעים בהגדרת התבנית


תורמים בשבוע המקבץ:

תרומות למקבץ חבל הבלקן:
משתמשים שתרמו ערכים
משתמשים שתרמו עריכות