בשנות פעילותי הבטחונית והמדינית הכרתי באופן אישי אלפי הורים שכולים ומשפחות אבלות, ויודע אני כי אין ניחומים על אבדן בן, וכי כל מילותינו חסרות ישע מול אבל יחיד ומשפחה.

יגאל אלון, במכתב למשפחה שכולה


Candleburning.jpg