ויקיפדיה:המקבץ השבועי/נופי חלונות 10 - אירופה

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי, בנושא נופי חלונות 10 - אירופה

המקבץ מבוסס על רעיונות מתוך מיזם נופי חלונות 10.

להכחילעריכה

 
סיסטרון, צרפת

לשפרעריכה

 
דונקווין, אירלנד