ויקיפדיה:חסין חסימות IP

משתמש בעל הרשאת "חסין חסימות IP" יכול לערוך מכל כתובת IP, גם כזו שנחסמה על ידי מפעיל מערכת (בחסימה אוטומטית, חסימת כתובת IP או חסימת טווח כתובות IP) או מוכרת כנקודת יציאה ברשת Tor. ההרשאה לא מעניקה חסינות מחסימת החשבון של המשתמש.

מפעילי מערכת מקבלים אוטומטית את ההרשאה לערוך מכל כתובת IP ללא צורך בהוספתם לקבוצה זו. עם זאת, הם אינם מקבלים את ההרשאה לערוך מכתובת המוכרת כנקודת יציאה ברשת Tor, אלא אם כן יוסיפו עצמם לקבוצה זו.

ניתן לכתוב בקשה לקבלת חסינות בדף בקשות ממפעילים. כל מפעיל מערכת רשאי להעניק הרשאה זו על פי ראות עיניו. עם זאת, רצוי להימנע מההענקת ההרשאה באופן קבוע ורצוי לתחום אותה לזמן קצר ככל הניתן, משום שהאידיאל הוא להימנע מחסימות מוגברות – כאלו שמונעות עריכה גם ממשתמשים רשומים; חלוקה נרחבת של הרשאה זו מנמיכה את הסיכוי לידיעה על חסימות כאלו, ובסבירות גבוהה תפגע ביכולתם של עורכים חדשים לערוך בוויקיפדיה. הרשאה ארוכת־טווח עשויה להינתן במקרה של עורך שמשתמש באופן קבוע בכתובת המועדת לחסימות (למשל: עורכים שעורכים באופן קבוע ממחשבי בית־הספר או מספרייה ציבורית, או עורכים שעורכים באופן קבוע מטווח שנחסם).

ראו גם