ויקיפדיה:מפעיל מערכת

מפעיל מערכת

מפעיל מערכת הוא ויקיפד בעל גישה לתכונות טכניות מסוימות המשמשות לתחזוקת האתר, ובהן למחוק דפים, להגן עליהם, לחסום עורכים אחרים, כמו גם לשחזר את כל הפעולות הללו. המפעיל רשאי לבצע פעולות אלה אך ורק לפי מדיניות ויקיפדיה בנושאים אלה.

הרשאת מפעיל ניתנת לתקופה קצובה של שלוש שנים, ובסיומן פגה. מפעיל המעוניין להמשיך בתפקידו יכול לבקש את הארכתה. אם הבקשה תאושר, יקבל המפעיל את ההרשאה לתקופה נוספת של שלוש שנים.

ויקיפד שסבור שמפעיל מערכת אינו ראוי להרשאה זאת, רשאי לבקש הסרתה אך ורק בהתאם לנוהל ביטול הרשאה.

אין לראות במפעילי מערכת סמכות באתר, בכל הנוגע לתכנים, למדיניות, לנהלים ולקבלת החלטות. החלטות בנושאים אלה מתקבלות בהצבעה דמוקרטית, שבה לכל הוויקיפדים אותה זכות הצבעה. המפעילים עוסקים בתחזוקת האתר ובהגנה עליו מפני השחתה.

הפעילות המיוחדת למפעילי מערכת מתועדת ביומנים אחדים.

כעת יש בוויקיפדיה העברית 27 משתמשים בעלי הרשאת מפעיל מערכת, מתוכם בוט אחד המסייע במחיקת והגנת דפים.

מינוי מפעיל מערכת

  ערך מורחב – ויקיפדיה:מפעיל נולד

הרשאת מפעיל מערכת יקבל בדרך כלל ויקיפד המתמצא היטב בעריכת ויקיפדיה ומכיר את הנהלים העקרוניים של האתר, ופעילותו כמשתמש רשום במשך לא פחות מתשעה חודשים כוללת לפחות אלפיים עריכות במרחב הערכים ובמרחבים המשיקים לו. ניתן להציע מפעילי מערכת חדשים בדף מפעיל נולד לאחר קבלת אישור מהמועמד לתפקיד. ההחלטה הסופית על מינוי המפעילים החדשים מצויה בידיהם של הבירוקרטים, אשר רשאים למנות למפעילים מועמדים שזכו לתמיכה של לפחות 60% מבעלי זכות ההצבעה מקרב המשתתפים בדיון. ההרשאה תינתן לזמן קצוב של שלוש שנים מיום קבלת ההרשאות בפועל. על פי החלטת הקהילה, יש לקצוב באופן טכני את ההרשאה בזמן, על ידי הגדרת "זמן פקיעה" בעת המינוי.[1] הארכת הרשאה תתבצע לאחר נוהל דומה – על המפעיל לפתוח דיון במפעיל נולד שבסופו רשאים הבירוקרטים, אם ראו לנכון לעשות כן, להאריך את כהונתו בשלוש שנים נוספות, ובלבד ששיעור התמיכה בו לא יפחת מ־60% מן המצביעים. לאחר שלוש שנים נוספות רשאי המפעיל שוב לבקש את הארכת כהונתו – אין הגבלה על מספר הקדנציות שמפעיל יכול לכהן.

בירור חילוקי דעות עם מפעיל

אם אתם חושבים שמפעיל מערכת התנהג שלא כשורה כנגדכם או כנגד כותב אחר, עליכם לפנות אליו בדף שיחתו. נסו לפתור את הבעיה בנועם ובתרבותיות. אם לא הצלחתם להגיע להבנה, באפשרותכם לפנות לדף הבירורים.

כאשר קיימת מחלוקת בין מפעילים שונים לגבי פרשנות הכללים, אפשר לפעול בהתאם לויקיפדיה:מלחמה ביצועית.

הרשאות טכניות

תוכנת מדיה-ויקי כוללת מספר תכונות משמעותיות שהגישה אליהן מוגבלת למפעילי מערכת בלבד. רשימה מלאה מצוינת במיוחד:רשימת הרשאות לקבוצה. עיקר ההרשאות הנוגעות למפעילים מוסברות להלן.

מחיקה ושחזור

  ערך מורחב – ויקיפדיה:מדיניות המחיקה
 • מחיקת דפים, כולל תמונות, וההיסטוריה שלהם. למידע ונהלים, ראו מדיניות המחיקה והצבעות מחיקה. לעיתים מחיקה היא עניין טכני, למשל מחיקת דף הפניה כדי לפנות מקום להעברה, או מחיקת פריטים מהיסטוריה מבולגנת של דף. פעמים אחרות זהו עניין של מחיקת זבל פשוט מדף שאין בו שום תוכן אחר, או הסרת חומר שהועתק מאתר אחר ומפר זכויות יוצרים.
 • שחזור דפים, לרבות תמונות וקבצים, יחד עם ההיסטוריה שלהם – כולה או חלקה.
 • צפייה בתוכן דפים מחוקים, בהיסטוריית הגרסאות שלהם ובהבדלים בין גרסאות מחוקות.
 • מחיקה ("הסתרה") ושחזור של גרסאות קודמות, פריטי יומן, תקצירי עריכה וזהות העורך. ראו מחיקת תקצירי עריכה ופעולות יומן במדיניות המחיקה. ההרשאה כוללת גם צפייה בתוכן המוסתר ללא שחזורו.

דפים מוגנים

  ערך מורחב – ויקיפדיה:דף מוגן
 • הפעלת הגנה, שינוי תנאי ההגנה או הסרה שלה. ניתן להפעיל הגנה רק במקרים המפורטים בדף ויקיפדיה:דף מוגן. מפעילים רשאים גם לערוך דפים מוגנים, בכל רמות ההגנה, גם בלא להסיר את ההגנה.

חסימות ושחרורי חסימות

  ערך מורחב – ויקיפדיה:מדיניות החסימה
 • חסימת כתובות IP, טווחי IP ומשתמשים רשומים. ראו גם את רשימת המשתמשים החסומים. ניתן לתחום את החסימה בזמן, או להגדיר שהיא לא תפקע. כמו כן, ניתן להגביל את החסימה לדפים או מרחבי שם.
 • שחרור חסימה של כתובות IP, טווחי IP ומשתמשים רשומים.

ביטול עריכות

  ערך מורחב – ויקיפדיה:שחזור גרסה
 • כמו משתמשים בעלי הרשאת מנטר, למפעילים יש הרשאה לבטל רצף של עריכות בפעולה אחת (Rollback, בשפת האתר "שחזור מהיר").
 • ניתן להגדיר את העריכות המקוריות והשחזורים שלכם של משתמש מסוים כעריכות של בוטים, על ידי כך שתוסיפו את הקטע &bot=1 לסוף כתובת ה־URL של תרומותיו של המשחית, ורק אז תשחזרו באמצעות "שחזור מהיר" את הערכים מהקישורים שם. אין להשתמש בכך כדי לשחזר שינוי שאתם לא אוהבים ולהעלים את השחזור, אלא רק על השחתות פשוטות, בעיקר הצפות.

שינוי ממשק האתר

 • אפשרות לשנות את הטקסט של הממשק באמצעות עריכת הדפים שבמרחב השם מדיה־ויקי. זה כולל את רוב רובם של הקטעים הניתנים לתרגום באתר.

השינויים הללו ישפיעו על כל המשתמשים ולפיכך אין לבצע שינוי בלי לבדוק אותו היטב.

אחר

 • כל ההרשאות הכלולות בהרשאת מנטר.
 • כל ההרשאות הכלולות בהרשאת יוצר חשבונות.
 • ייבוא דפים ממיזמי ויקי אחרים - ניתן להסתייע בכך על מנת לשמור על קרדיט מסודר לעורכים המקוריים בדפים מיובאים. זה שימושי לרוב בייבוא דפים טכנים (יחידות או תבניות), אך לא מוגבל רק להם.
 • חסינות מחסימת כתובות IP, חסימת טווחי IP וחסימות אוטומטיות. לעומת זאת, כתובת שזוהתה כיציאת tor לא תאפשר עריכה למפעיל, ולשם עריכה ממנה יש להחזיק בהרשאת חסין חסימות IP.
 • עריכה וצפייה במסנני השחתות.
 • מתן ההרשאות יוצר חשבונות, חסין חסימות IP, עורך תבניות, מנטר ובדוק עריכות אוטומטית למשתמשים אחרים, והסרתן מהם.
 • העברת קבצים (שינוי שמותיהם).
 • מחיקת דפי css או JavaScript (כאלו ששמם ששמם מסתיים ב-js. או ב-css.) במרחב המשתמש של משתמשים אחרים. עריכה בדפים אלו נתונה לעורכי ממשק בלבד (משתמשים שאינם עורכי ממשק יכולים לערוך דפים כאלו רק במרחב המשתמש של עצמם). פעולות עריכה אלו נעשות לפי בקשה מפורשת של המשתמשים שבמרחב המשתמש שלהם מדובר, או בהתאם למדיניות.
 • מחיקת דפי js ו-css במרחב מדיה ויקי, רק אם המפעיל מחזיק גם בהרשאת עורך ממשק. ללא אחת משתי ההרשאות, לא ניתן לבצע את הפעולה.
 • חשבון מפעיל שנחסם על ידי מפעיל אחר, לא יכול לשחרר את חסימתו או לבצע פעולות אחרות באתר. עם זאת, באפשרותו לחסום את המפעיל שחסם אותו.
 • מיזוג גרסאות - מיזוג גרסאות של דפים שונים. יש להשתמש בפעולה זו בזהירות למיזוג גרסאות שונות של דף שנוצר בשמות שונים. כאשר אין קשר רציף בין הדפים, כאשר אלו ערכים שונים שהוחלט לאחד - שימוש שגוי במיזוג גרסאות עלול לגרום לחוסר סדר בהיסטוריה שלא ניתן לתקן. ראו בדף ההסבר למידע נוסף.
 • שליחת הודעות למשתמשים מרובים בפעולה אחת - באמצעות מיוחד:שליחת הודעה המונית מפעילים יכולים לשלוח הודעה למספר גדול של משתמשים, מבלי להציף את דף השינויים האחרונים בעריכות מרובות.

כללים

  ערך מורחב – ויקיפדיה:שימוש זהיר בהרשאות המפעיל

כדי לשמור על אופיה החופשי והפתוח של ויקיפדיה, יש להשתמש בהרשאת מפעיל בזהירות רבה:

 • הרשאת מפעיל לא נועדה לתת לבעליה כוח כנגד ויקיפדים אחרים, הפועלים בתום לב לפיתוחה של ויקיפדיה. חל איסור מוחלט להשתמש בהרשאת המפעיל כנשק בוויכוח על תכנים.
 • דף יהפוך למוגן רק אם יש ניסיונות חוזרים ונשנים להשחית אותו בזדון. אין להפוך דף למוגן כאשר למפעיל מערכת יש חילוקי דעות עם ויקיפד אחר, גם כאשר הוויקיפד האחר טועה. יש להסיר את ההגנה מהדף מוקדם ככל האפשר. יוצאים מן הכלל לעניין זה הם דפי משתמש.
 • מחיקת דף תיעשה רק אם הוא מתאים לכללי המחיקה המהירה. כל מחיקה אחרת חייבת להיעשות בהתאם להצבעת מחיקה.

פרטים נוספים בדף שימוש זהיר בסמכויות המפעיל ובדף ההנחיות למפעילי מערכת. ראו גם: ויקיפדיה:ביטול הרשאה.

הרגעת הרוחות: בוויקיפדיה פועלים בני אדם ולא מלאכים, וכדרכם של בני אדם, לעיתים מתלהטות הרוחות. על כל ויקיפד לפעול להרגעת הרוחות, ובפרט ראוי שמפעילי מערכת, שהם ויקיפדים ותיקים ומנוסים, יחתרו להרגעת הרוחות, בדרך של ריסון עצמי, ובוודאי יימנעו מהלהטת הרוחות.

הסרת הרשאות המפעיל

לבירוקרט אין סמכות להסיר הרשאות של מפעיל – רק הדיילים יכולים לעשות זאת. מפעיל יכול להתפטר מתפקידו באמצעות בקשה בדף המתאים במטא. הדיילים יבצעו את הבקשה לאחר כ-24 שעות בהן יוכל לחזור בו או לאחר קבלת הבהרות נוספות לפי הצורך.

אם מפעיל מערכת מנצל לרעה את סמכויותיו או מתנהג בצורה שאינה הולמת, ניתן להסיר את סמכויות המפעיל שלו לאחר הצבעה בנוהל ביטול ההרשאה.

ראו גם

הערות שוליים

 1. ^ על פי דיון במזנון בו פרשנות הרוב לכללים הייתה שהמינוי תקף לשלוש שנים גם כשבוצע על סמך הצבעה שהסתיימה שלושה חודשים לפני כן.


  דף זה מוגן ויכולים לערוך אותו רק משתמשים רשומים בעלי ותק של 30 ימים וביצוע של 100 עריכות. לפרטים וסיבות עיינו ביומן ההגנות ובדף השיחה. אם אתם סבורים שיש לשנות את תוכן הדף, אנא ציינו זאת בדף השיחה.