ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/מיזם התמונות הממופות/מדריך שימוש בעורך

הפעלת העורךעריכה

לכל תמונה יש "דף התמונה" (דף ב"מרחב הקבצים" שמכיל את התמונה ומידע נוסף עליה, כמו הרישיון, גרסאות קודמות, ומידע נוסף). כדי להגיע ל"דף התמונה" יש להקיש על התמונה. אם מופעל אצלכם "מציג המדיה" (ניתן להפעיל או לבטל את מציג המדיה דרך העדפות => מראה), יש להקיש על התמונה תוך לחיצה על מקש CTRL, ופתיחת הטאב החדש בדפדפן.

בדף התמונה אמורה להופיע מתחת לתמונה קישורית imageMapEdit. הקשה עליה מפעילה את העורך.

עבודה עם עורך imagemapעריכה

ה-imagemap מורכב מתמונה ורשימה של "אזורים חמים". כל "אזור חם" מורכב מהגדרת האזור על התמונה, קישור פנימי, וכיתוב ל-tooltip. במידה ולא מוגדר כיתוב מיוחד, יופיע הקישור עצמו בתור הכיתוב.

העורך מאפשר לנו ליצור את האזורים החמים אחד אחד, ובמידה מסוימת לערוך אזורים חמים שהגדרנו בעבר. העורך לא מאפשר לשנות את סדר האזורים, לכן רצוי להגדיר את האזורים החמים בסדר הנכון. עוד על "הסדר הנכון" בהמשך.

סוגי האזורים החמיםעריכה

imagemap תומך בשלושה סוגים של אזורים חמים, והעורך יודע לייצר את שלושתם.

  1. מלבן (rect): אזור בצורת מלבן שצלעותיו מקבילות לדף.
  2. עיגול (circle): עיגול יכול להיות בכל גודל, ובפרט, חלק מהעיגול יכול לחרוג מהתמונה.
  3. מצולע (poly): מצולע (או פוליגון) הוא סדרה של שלוש או יותר נקודות (קודקודי המצולע), כשה"אזור החם" מוגדר על ידי שטח הצורה שמתקבלת מחיבור הנקודות לפי הסדר בקטעים ישרים, כאשר הנקודה האחרונה מחוברת חזרה לראשונה. כמו בחוברות ציור לילדים:

יצירת האזורים החמיםעריכה

אחרי שלחצנו על הקישורית ImageMapEdit >, אנו נכנסים למסך העריכה. התמונות להלן מראות, צעד אחר צעד, איך מייצרים אזור חם בצורת עיגול, אזור חם שני בצורת מלבן, שלישי בצורת פוליגון, ולבסוף את קוד הויקי שנוצר, ואותו יש להעתיק לדף. לצורך הדוגמה השתמשנו בתמונה קובץ:Foo.jpg. תוכלו להקיש על הקובץ, להקיש על הקישורית ImageMapEdit >, ולעקוב אחרי הדוגמה צעד אחר צעד.

שימו לב שהאזור החם עליו אתם עובדים בכל רגע מסומן בוורוד כהה, והאזורים החמים האחרים מופיעים באפור. רשימת האזורים החמים מופיעה בקופסה השנייה משמאל. ניתן לשוב ולעבוד על אזור חם שהגדרתם קודם לכן על ידי בחירתו בקופסה זו. האזור החם המתאים ישנה אז את צבעו לוורוד. אזור מסוג עיגול או מלבן ניתן לשנות על ידי לחיצה עם עכבר שמאלי או ימני על נקודה אחרת בתמונה. באזור מסוג פוליגון, לא ניתן לשנות את הנקודות שכבר סימנתם, אבל אפשר למחוק את כולן ולהתחיל מחדש, על ידי לחיצה על "Delete all coordinates". כמו כן ניתן למחוק את האזור החם כולו (כולל הקישור והטקסט) על ידי לחיצה על "Delete Selected Area".

בסיום העבודה, כלומר כשהגדרתם את כל האזורים החמים שרציתם להגדיר, יש להעתיק את תוכן הקופסה "Generated wiki code" לדף אותו אתם עורכים.

סדר האזורים החמיםעריכה

לחצו כדי להקטין חזרה
אישון העיןקשתית ‏(איריס)‏ 

אם תיכנסו למצב עריכה תוכלו לראות שגם האישון וגם הקשתית הוגדרו כ"עיגול". לשני העיגולים מרכז משותף, אך משום שהאישון הוגדר ראשון, האזור החם שלו "גובר" על האזור החם של הקשתית. לו היה מוגדר אחרי הקשתית, ה"אזור החם" היה מוסתר לחלוטין.

כאשר רוצים ליצור אזור חם ש"מוכל" בתוך אזור חם אחר, כמו שהאישון מוכל בקשתית בתמונה בצד שמאל, יש להגדיר את האזור הפנימי לפני שמגדירים את האזור החיצוני. במלים אחרות, ניתן לחשוב על האזורים החמים שמוגדרים ראשונים כאילו הם נמצאים "מעל" האזורים שהוגדרו אחריהם.