ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/משרד החינוך


מיזם זה אינו פעיל

טוען את הלשוניות...

שימוש בוויקיפדיה במערכת החינוך

עריכה

השימוש בוויקיפדיה בבתי הספר הינו רב ביותר. מחקר שנערך בפברואר 2012 הראה כי 90% מהתלמידים בבתי הספר מחפשים מידע בוויקיפדיה לצורך עשיית שיעורי הבית שלהם. מחקר אחר, מדצמבר 2012 הראה כי 44% מהתלמידים משתמשים בוויקיפדיה בתדירות גבוהה ביותר, ו-31% מהתלמידים משתמשים בוויקיפדיה לשם העשרה כללית, מעבר לשיעורי הבית שלהם [1]. ממחקרים אלה עולה כי השימוש בוויקיפדיה במערכת החינוך רב ביותר. אותו מחקר אף הראה כי השימוש בוויקיפדיה עולה על כל כלי אחר בחיפוש מידע (מנועי חיפוש, ספרים, רשתות חברתיות ועוד). במקביל, בדק המחקר את תרומת השימוש באמצעים טכנולוגיים להגברת עניין התלמידים בשיעור הנלמד ואת הנאת התלמידים מהלימוד. המחקר מצא כי בעוד שנעשה שימוש בכלים טכנולוגיים רבים (סרטים, מצגות), לא נעשה שימוש בוויקיפדיה כחלק מתוכנית הלימודים, בעוד שוויקיפדיה היא כלי הוראה רב תועלת (כתיבת ערך חדש מצריכה לימוד מספרים ומחומרים ארכיוניים).

מטרות שיתוף הפעולה בין ויקיפדיה למשרד החינוך

עריכה

אנו מתחילים עתה בפיילוט מצומצם (מספר כיתות, מספר בתי ספר ומורים מובילים), כאשר החזון שלנו, שבעוד כמה שנים, תהיה תוכנית לימודים במסגרתה בכיתות ו' - ז' ילמדו לקרוא בוויקיפדיה, בכיתות ח' - י' - לכתוב בה בקבוצות, ובכיתות עליונות, כחובה אקדמית, יכתבו התלמידים ערכים. כאשר המורים יהיו אלה שילמדו את התלמידים כיצד עורכים בוויקיפדיה כחלק מתוכנית הלימודים.

הגברת אוריינות תלמידים

עריכה
 • אוריינות חיפוש מידע בוויקיפדיה - הגברת מודעות התלמידים ליתרונות והחסרונות של כלי זה.
 • הסבר לתלמידים כיצד ויקיפדיה עובדת, מי כותב בה, וכיצד ניתן לפנות לכותבים בבקשת מידע נוסף.

שיתוף מורים בעריכה בוויקיפדיה

עריכה
 • הדרכת מורים בדבר אופן השימוש בוויקיפדיה והעריכה בה.

שיתוף תלמידים בכתיבה בוויקיפדיה

עריכה
 • בכיתות הגבוהות יותר - לימוד עריכה בוויקיפדיה וכתיבת ערכים חסרים בהתאם לתוכנית הלימודים.

השראה לפרויקט

עריכה

פרויקט זה מהווה הרחבה של פרויקט השיעור המקוון שבוצע בשנה שעברה, ומתבסס על פרויקט "Adotta una parola va a scuola", שבוצע בהצלחה רבה באיזור אמיליה רומנה באיטליה.

בפרויקט האיטלקי נערכה תחרות בין תלמידי 20 כיתות בחטיבת ביניים, אשר כתבו יחד ערך. הכיתה הזוכה בתחרות קיבלה יום טיול עבור הכיתה.

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ "ללמוד עם טכנולוגיה – סקר שימוש בטכנולוגיה בקרב בני נוער", יובל דרור – דצמבר 2012

במסגרת הפרויקט מערכת החינוך שואפת ללמד את התלמידים להכיר את ויקיפדיה, לדעת לקרוא בה ואף לערוך בה בהתאם לגילאי התלמידים. הוחלט על מספר מערכי שיעור בהתאם לגיל התלמידים:

כיתות ו'

עריכה
 • הדרכה מרחוק - אוריינות השימוש בוויקיפדיה (סדרת שיעורים בנושא או שיעור אחד, שלאחריו שיעור במסגרתו ילמד המורה את הכיתה כיצד עורכים דף שיחה של ויקיפדיה, אך לא ערך).
הערה - שיעור זה בוצע בשנה שעברה בהצלחה רבה. השיעור הועבר על ידי תמרה, ונכחו בו 13,600 תלמידים. השנה הוחלט להקטין את מספר התלמידים, והשיעור יכלול לא יותר מ-400 כיתות בסה"כ, ולא יותר מ-40 כיתות בכל מועד.

כיתות ז' - ח' נבחרות

עריכה
 • כתיבת ערכים בוויקיפדיה בהתאם לתוכנית הלימודים על ידי קבוצות בכיתה. כתיבת הערכים תתבצע כך:
  • מורי הכיתות הנבחרות לתוכנית זו יעברו סדנת עריכה בוויקיפדיה.
  • תלמידי הכיתות הנבחרות יעברו שיעור מקוון (הדרכה מרחוק) כיצד עורכים בוויקיפדיה.
  • המורה יבחר עם הכיתה ערך אחד או מספר ערכים מתוך רשימת ערכים קבועים מראש, בהתאם לתוכנית הלימודים. מדובר בערכים שאינם קיימים בוויקיפדיה העברית, או ערכים על היישוב בו נמצא בית הספר שיש להרחיבם (קצרמר)
  • קבוצות התלמידים יעבדו יחד על איסוף החומר (חיפוש חומר בספריות) וכתיבת הערך. הכתיבה תתבצע על גבי טיוטה שתסומן בתבנית "עבודה אקדמית". הטיוטה תועבר למרחב הערכים בתאום עם ויקיפד / ויקימד המלווה את הכיתה.

כיתות ט' נבחרות וכיתות בתי ספר מחוננים (ז' - ט')

עריכה
 • כתיבת ערכים בוויקיפדיה בהתאם לתוכנית הלימודים, על ידי כל אחד מתלמידי הכיתה. כתיבת הערכים תתבצע כך:
  • מורי הכיתות הנבחרות לתוכנית זו יעברו סדנת עריכה בוויקיפדיה.
  • התלמידים יעברו סדנת הדרכה כיצד עורכים בוויקיפדיה.
הערה: סדנא מעין זו הועברה השנה לבית הספר לאו-בק בחיפה ולבית הספר למחוננים אופק בירושלים. ביום רביעי השבוע תועבר סדנא גם לאולפנת טליה בירושלים.
  • כל תלמיד או שני תלמידים יבחרו ערכים מתוך רשימת ערכים קבועים מראש, בהתאם לתוכנית הלימודים. מדובר בערכים שאינם קיימים בוויקיפדיה העברית, או ערכים על היישוב בו נמצא בית הספר שיש להרחיבם (קצרמר)
  • התלמידים יעבדו יחד על איסוף החומר (חיפוש חומר בספריות) וכתיבת הערך. הכתיבה תתבצע על גבי טיוטה שתסומן בתבנית "עבודה אקדמית". הטיוטה תועבר למרחב הערכים בתאום עם מתנדב ויקיפד / ויקימד המלווה את הכיתה.

מודל עבודה עבור מיזם ויקיפדיה במערכת החינוך

מודל זה התגבש על בסיס הפעילות של ויקיפדים וויקימדים במערכת החינוך ובהמשך למפגש שהתקיים בנושא זה.

נשמח לקבל את הערותיכם והארותיכם בדף השיחה של המיזם.

מטרות

עריכה
 • הכרות מעמיקה של התלמידים והמורים עם ויקיפדיה ועם תפיסת תוכן חופשי.
 • צירוף כותבות חדשות מוכשרות לשורות ויקיפדיה העברית, הערבית והאדיגית.
 • התנסות ראשונית בכתיבה אנציקלופדית, באמצעות השבחה של ערכים קיימים בוויקיפדיה וכתיבת ערכים חדשים.

שלבי התכנית

עריכה
פירוט שלבי התכנית
לוח זמנים ביצוע תפוקות הערות
טרום כניסה פנייה מבית הספר לעמותה / ויקיפד
הגדרת אוכלוסיית היעד בביה"ס (כיתות מחוננים) השאיפה להתמקד בתלמידים מחוננים השנה
גיוס ויקיפד לפי תחום הדעת הנבחר לליווי הפרוייקט בבית הספר הגדרת מספר הכיתות איתן עובדים והצוות המוביל
שלב א' - פגישה מקדימה פגישה עם מנהל ביה"ס, מורה מוביל ונציג ויקיפדיה / עמותה. בפגישה יינתן הסבר על הפרוייקט עם דגש על אחריות המורים לתכנים מבחינת משלב לשוני, רבדים של ידע וכדומה. התחייבות בית הספר לקחת אחריות על עמידה בלוח זמנים ועל מעקב פדגוגי מול התלמידים על מנת שהערכים יהיו ברמה הנדרשת
שלב ב' - מפגש חשיפה לצוות ההוראה המוביל הרצאה: מידע כללי - ויקיפדיה וויקימדיה. היבט פדגוגי: שימוש פדגוגי מושכל בוויקיפדיה. סדנת הכרות ראשונית עם כלי העריכה בוויקיפדיה. דיון מסכם: הסבר על אפשרויות הפרוייקט (ערכים דרושים, תמונות, סרטונים וכדומה - קישור לרשימה ראשונית על בסיס קצרמרים). בחירת תחום תוכן / דעת. החלטה: כתיבה על טיוטה online / offline (כתיבת מחוץ לוויקיפדיה או בטיוטות). גודל קבוצת הלומדים: למידה יחידנית או צוותים של עד 3 לומדים. הסבר על פתיחת דף משתמש בוויקיפדיה על המורים להגיע לפגישה זו כשהם רשומים לוויקיפדיה כמשתמשים. צוות המורים המוביל יחשף ללוח הזמנים, יתנסה וירחיב ערכים בוויקיפדיה.
שלב ג' בניית תכנית בית ספרית סוג הפעילות בפרויקט. תחום דעת / תוכן. רשימת הערכים / תמונות / סרטונים שנבחרו. כתיבה online / offline. גודל קבוצת הלומדים. לכל איש צוות ולומד יש חשבון בויקיפדיה. פתיחת דפים לערכים הנבחרים. שלב זה יסתיים כחודש לאחר שלב ב'
שלב ד' עבודה פרטנית עם המורה שמובילה את הפרויקט. סיכום פרטני על הנושאים שהועלו בסעיף ג' + תיאום תאריכים לפרויקט כולו סיכום פגישה הכולל נושא, צורת עבודה של התלמידים והכי חשוב לוח זמנים
שלב ה' הרצאת מבוא + סדנה לתלמידים הרצאת מבוא: הכרות עם "מאחורי הקלעים השקופים" של וויקיפדיה: הכרות עם כללי הכתיבה והניסוח, כללי התנהגות במרחב זה, הסבר על מהו ערך אנציקלופדי וכו'. דגש על פיתוח הידע האנושי הקולקטיבי על ידי הלומדים בכל גיל. דגש על זכויות יוצרים סדנת עריכה: למידת כללי עריכה בסיסיים, תרגול. שלב זה יכול לכלול יותר ממפגש אחד: הרצאת מבוא, סדנת עריכה, מה הופך ערך בוויקיפדיה לערך טוב?, סוגיות של חופש מידע, זכויות יוצרים והוספת תמונות
שלב ו' בדיקת התקדמות של התלמידים. קשר בין מורה לוויקיפד. הערכת ביניים. בדיקה של הערכים ע"י מורים + ויקיפד מלווה ניתן גם לשלב ביקורת עמיתים בין התלמידים
שלב ז' העלאת התוצרים למרחב הערכים לפחות 80% מהערכים עולים למרחב הערכים. לשקל עם בית הספר הקמת אתר ויקי בית ספרי עם הערכים מווקיפדיה ואלו שגם לא עלו
שלב ח' מעקב ויקיפד / מורה מציינים מי מהתלמידים יש פוטנציאל להמשיך לכתוב. מעקב / ליווי יותר צמוד שלהם

במסגרת הפרויקט נקבעו מספר סדנאות למורים ולמורים מובילים (מורים העתידים לתת תמיכה למורים המשתתפים בפרויקט).

אירועים מתוכננים

עריכה

סדנת עריכה מעשית למורים, אוניברסיטת תל אביב - יום רביעי, 20.02.2013, החל 16:00

עריכה

פרטים כללים

עריכה

ביום רביעי, ה- 20 בפברואר 2013, תיערך באוניברסיטת תל אביב סדנת עריכה מעשית בוויקיפדיה למורים. הסדנה תתקיים בשעות 16:00–19:00 (הרצאה החל משעה 16:00, והסדנא עצמה החל מ-17:30).

כרגיל, אנו זקוקים לעזרתכם! בסדנה ישתתפו כ-25 מורים ולכן צריך צוות של לפחות 5 ויקיפדים שיחנכו אותם באופן אישי בזמן הסדנה.

יהיה מגניב. אז מי רוצה לחנוך מורה? :)

ההרשמה בלשונית האירועים.

סדנת עריכה מעשית למורים - יום רביעי, 20.03.2013, החל 10:00

עריכה

פרטים כללים

עריכה

ביום רביעי, ה- 20 במרץ 2013, תיערך תל אביב סדנת עריכה מעשית בוויקיפדיה למורים. הסדנה תתקיים בשעות 10:00–15:00 (הרצאה החל משעה 10:00, והסדנא עצמה החל מ-12:30).

כרגיל, אנו זקוקים לעזרתכם! בסדנה ישתתפו כ-25 מורים ולכן צריך צוות של לפחות 5 ויקיפדים שיחנכו אותם באופן אישי בזמן הסדנה.

יהיה מגניב. אז מי רוצה לחנוך מורה? :)

ההרשמה בלשונית האירועים.

סדנת עריכה מעשית למורים, אוניברסיטת תל אביב - יום רביעי, 24.04.2013, החל 16:00

עריכה

פרטים כללים

עריכה

ביום רביעי, ה- 24 באפריל 2013, תיערך באוניברסיטת תל אביב סדנת עריכה מעשית בוויקיפדיה למורים. הסדנה תתקיים בשעות 16:00–19:00 (הרצאה החל משעה 16:00, והסדנא עצמה החל מ-17:30).

כרגיל, אנו זקוקים לעזרתכם! בסדנה ישתתפו כ-25 מורים ולכן צריך צוות של לפחות 5 ויקיפדים שיחנכו אותן באופן אישי בזמן הסדנה.

יהיה מגניב. אז מי רוצה לחנוך מורה? :)

ההרשמה בלשונית האירועים.

חטיבת הביניים אידגה ממוקמת בכפר קמא שבגליל התחתון. חטיבת ביניים זו מלמדת את תושבי הכפר והיא ייחודית בכך שהיא מלמדת בארבע שפות: עברית, ערבית, אנגלית וצ'רקסית. בחטיבה לומדים בין היתר גם על מורשת הצ'רקסים. בכך נוצר פתח לשיתוף פעולה ייחודי עם ויקיפדיה העברית וויקיפדיות אחרות, כאשר במסגרת הפרויקט מוצע:

 • כתיבת ערכים על המורשת הצ'רקסית בוויקיפדיה העברית ותרגומם של ערכים אלה לאנגלית ולערבית
 • כתיבת ערכים כלליים וערכים על המורשת הצ'רקסית בוויקיפדיה הצ'רקסית (הערה – כיום בויקיפדיה הצ'רקסית כ-200 ערכים בלבד, אין בה לדוגמא את הערכים גשם או בית ספר)
 • כתיבת ערכים מילוניים בויקימילון הצ'רקסי (הערה – כיום לא קיים ויקימלון בשפה זו, ואלו יהיו הערכים הראשונים שיכתבו)
 • כתיבת פתגמים צ'רקסים בויקיציטוט הצ'רקסי (הערה – כיום לא קיים ויקיציטוט בשפה זו, ואלו יהיו הערכים הראשונים שיכתבו)

אופן ביצוע הפרויקט

עריכה

בראשית חודש ינואר נערכה פגישת עבודה עם צוות בית הספר במסגרתה אופיין הפרויקט. כמו כן נערכה פגישה עם בלשן הכפר על מנת שיסייע בתרגום הערכים לצ'רקסית. בנוסף, נערכה הדרכה למורי בית הספר על ויקיפדיה, ומתוכננת הדרכה נוספת, בשפה הרוסית, למורים שאינם דוברי עברית, בסוף חודש ינואר.

פיילוט – שיתוף פעולה עם כיתות ט'

עריכה

בשלב הראשון של הפרויקט יתקיים פיילוט עם כיתות ט' בלבד. במסגרתו:

 • מורי הכיתות יעברו הדרכה מרוכזת על כתיבה בוויקיפדיה.
 • במהלך חודש פברואר תכין המורה למורשת, בשיתוף מנהלת בית הספר, רשימה של 100 ערכים הנוגעים למורשת הצ'רקסית. הערכים שיבחרו יהיו ערכים שאינם קיימים בוויקיפדיה העברית, והם יבחרו בתיאום עם ויקיפד / ויקימד חונך.
 • התלמידים יבחרו ערכים מתוך רשימה זו ויאספו את החומר הנדרש לצורך כתיבת הערך במוזיאון הכפר.
 • המורה ללימוד השפה הצ'רקסית תכין רשימה של 60 ערכים החסרים בויקיפדיה הצ'רקסית ו-100 ערכים מילוניים בשפה הצ'רקסית.
 • התלמידים יעברו הדרכה פרונטלית (בשני מועדים: ב-3 במרץ בשעה 12:00, וב-31 במרץ בשעה 12:00), שלאחריה תקיים סדנת עריכה, במסגרתה יתחילו התלמידים לכתוב הערכים.
 • לאחר הסדנה, במסגרת שיעור הצ'רקסית יכתבו התלמידים ערכים קצרים בשפה הצ'רקסית בוויקיפדיה הצ'רקסית (כל תלמיד ערך אחד), וכן כל תלמיד יכתוב שני ערכים מילוניים בויקימילון הצ'רקסי, ויצטט פתגם אחד (בסיוע מידען הכפר) בויקיציטוט הצ'רקסי.

בתום שלב הפיילוט יכתבו בסך הכל:

 • 56 ערכים בויקיפדיה העברית על המורשת הצ'רקסית
 • 56 ערכים בנושאים שונים בוויקיפדיה הצ'רקסית
 • 112 ערכים מילוניים בוויקימילון הצ'רקסי
 • 112 פתגמים בצ'רקסית בוויקיציטוט הצ'רקסי

לאחר סיום הפיילוט יורחב הפרוייקט לכיתות ח' ולאחר מכן לכיתות ז', כך שעד סוף שנת הלימודים יכלול הפרויקט את כל תלמידי בית הספר.

אירועים מתוכננים

עריכה

סדנת עריכה מעשית לתלמידים, כפר קמא - יום ראשון, 03.03.2013, החל מ-12:00

עריכה
פרטים כללים
עריכה

ביום ראשון , 3 במרץ 2013, תיערך באוניברסיטת תל אביב סדנת עריכה מעשית בוויקיפדיה לתלמידים. הסדנה תתקיים בשעות 12:00–14:00.

כרגיל, אנו זקוקים לעזרתכם! בסדנה ישתתפו כ-25 תלמידים ולכן צריך צוות של לפחות 5 ויקיפדים שיחנכו אותן באופן אישי בזמן הסדנה.

יהיה מגניב. אז מי רוצה לחנוך תלמיד? :)

ההרשמה בלשונית האירועים.


סדנת עריכה מעשית לתלמידים, כפר קמא - יום ראשון, 31.03.2013, החל מ-12:00

עריכה
פרטים כללים
עריכה

ביום ראשון , 31 במרץ 2013, תיערך באוניברסיטת תל אביב סדנת עריכה מעשית בוויקיפדיה לתלמידים. הסדנה תתקיים בשעות 12:00–14:00.

כרגיל, אנו זקוקים לעזרתכם! בסדנה ישתתפו כ-25 תלמידים ולכן צריך צוות של לפחות 5 ויקיפדים שיחנכו אותן באופן אישי בזמן הסדנה.

יהיה מגניב. אז מי רוצה לחנוך תלמיד? :)

ההרשמה בלשונית האירועים.

בית הספר לב טוב ממוקם בהרצליה. בבית הספר לומדים כמעט 800 תלמידים והוא ממוקם בדרום מזרח העיר. במסגרת הפרויקט מוצע:

 • הוספת תמונות שהילדים יצלמו בנושא אתרי מורשת לויקישיתוף.
 • כתיבת ערכים בשיתוף עם המורה על בית הספר לב טוב ועל אתרי מורשת ונושאים שהתלמידים יבחרו יחד עם המורה.

אופן ביצוע הפרויקט

עריכה

במסגרת פרוייקט "הורה מעשיר" של בית הספר, תבוצע הדרכה לכיתת פיילוט ולמורה.

פיילוט – שיתוף פעולה עם כיתה ו4

עריכה

בשלב הראשון של הפרויקט יתקיים פיילוט עם כיתה ו4' בלבד. במסגרתו:

 • הכיתה והמורה יעברו הדרכה מרוכזת על כתיבה בוויקיפדיה.
 • במהלך חודש מרץ תכין המורה רשימה של משימות יחד עם התלמידים.

לאחר סיום הפיילוט אם מורים נוספים ירצו להשתתף בפרוייקט, נערוך הדרכה לכיתות נוספות

אירועים מתוכננים

עריכה

סדנת עריכה מעשית לתלמידים, בית ספר לב טוב הרצלייה , 13.3.15, החל מ-08:00

עריכה
רשימת תלמידים ומשימות - הוסיפו את עצמכם כאן ואת המשימה שלכם
עריכה

1.
2.
3.

הוראות הרשמה

עריכה

תלמידים יקרים,
ברוכים הבאים לוויקיפדיה וספציפית למטלת כתיבת \ הרחבת ערך בוויקיפדיה במסגרת המיזם של לב טוב!
אנא עקבו אחר ההוראות למטה ובצעו את השלבים הבאים:

1 - פתיחת שם משתמש -
גשו לכתובת he.wikipedia.org ובצד שמאל למעלה לחצו על "יצירת חשבון".
בחרו שם משתמש וסיסמא והכניסו גם דואר אלקטרוני (על אף שזה לא חובה), על מנת שתוכלו לקבל הודעות מהמערכת.
שימו לב -- כדאי לבחור שם באנגלית על מנת שיוכל לשמש אתכם בכל מיזמי ויקי.

2 - שינוי הגדרות חשובות במערכת -

 • הגדרה כוויקיפדית, לא ויקיפד (לבנות בלבד) -

עכשיו, כאשר את רשומה לוויקיפדיה, חשוב שהקהילה (וגם המערכת) תדע שאת אישה.
שימי לב שנוסף לך תפריט מצד שמאל למעלה, כשבחלקו הימני מופיע שם המשתמש שלך באדום.
לחצי על "העדפות", ותחת הלשונית הראשונה, "פרטי משתמש", גללי עד החלק "בינאום". לייד השאלה "איזה תיאור מתאים לך", בחרי "היא עורכת דפים בוויקי". הקהילה והמערכת תדענה לפנות אליכן בהתאם.

 • אפשרויות דואל -

בתפריט השמאלי העליון, לחצו על "העדפות", ותחת הלשונית הראשונה, "פרטי משתמש", יש לגלול עד "אפשרויות דואל". סמנו שלושה וי על האפשרות לקבל, לשלוח העתקים ולשלוח דואל ממשתמשים אחרים. בסיום, לחצו על "שמירת העדפות".

 • הגדרת תאריך ושעה נכונים (לכולם) -

לחצו שוב על "העדפות", הפעם על לשונית "מראה".
תחת הפרשי זמנים, תחת אזור זמן, בחרו "ברירת המחדל של האתר (Asia/Tel_Aviv)".
זה יסנכרן את הזמן של הסרבר עם הזמן האמיתי בארץ.

3 - הציגו את עצמכם בדף המשתמש האישי -
שימו לב שלאחר שנרשמתם ונכנסתם לוויקיפדיה ולאחר ששיניתם הגדרות בסיסיות, שם המשתמש שלכם מופיע באדום (הקישורית הימנית ביותר בתפריט העליון השמאלי). קישורית אדומה בוויקיפדיה משמעה שדף מסויים עדין אינו קיים. זה נכון גם לערכים וגם לדפי משתמש. כל עוד אתם אדומים, ויקיפדים אחרים אינם יודעים מי אתם. אנו נוהגים להוסיף מעט פרטים על עצמנו, כך שהקהילה תכיר אותנו. ישנם ויקיפדים שמזדהים בשמם האמיתי וישנם כאלה שלא. תלוי בכם. אין צורך לחשוף פרטים שאינכם רוצה שיחשפו, אך משפט כמו: "שלום, אני ויקי ואני משתתפת בסדנת עריכה בוויקיפדיה במסגרת המיזם של בית ספר לב טוב בהרצליה" יכול להספיק בהחלט בתור התחלה.
על מנת ליצור את דף המשתמש האישי, לחצו על שם המשתמש שלכם המופיע בתפריט העליון, או על שמכם בדף המרתון שלנו. לחיצה על השם תפתח דף שבו כתוב "הדף אינו קיים, באפשרותך ליצור את הדף". ליחצו על הקישורית הזו, ותיפתח תיבת עריכה אישית (המזכירה את word). הציגו את עצמכם.
לא לשכוח לשמור בתחתית הדף!
לאחר השמירה תראו ששם המשתמש שבחרתם אינו אדום יותר.

4 - הרשמה לדף שלנו בוויקיפדיה -
לאחר שנכנסתם למערכת, שיניתם את ההגדרות והצגתם את עצמכם לקהילה, עליכם להרשם בדף שלנו. הוסיפו את עצמכם לרשימת התלמידים בדף זה באמצעות "עריכת קוד מקור"
תוכלו לראות ששם המשתמש שלכם מופיע תחת רשימת התלמידים.
העבודה בדף שלנו חשובה גם על מנת שלא יהיו התנגשויות עריכה וכל המשתתפים ידעו מי עובד על מה, גם על מנת שלמורה יהיה קל לעקוב אחר העבודה שלכם, וגם על מנת שנוכל להמשיך לתמוך בכם כמשתמשים חדשים לאחר הסדנא.

5 - בחירת ערך לעבודה -
עתה, כאשר אתם רואים את שמכם ברשימת התלמידים, בשורה של שם המשתמש שלכם, הוסיפו את שם הערך שבחרתם.

הנחיות נוספות ותבניות שימושיות

עריכה
 • העבודה בדף הטיוטה האישי (מופיע בתפריט העליון השמאלי). מעבירים למרחב הערכים הראשי רק כאשר העבודה הסתיימה והערך בשל ולפי כללי הקהילה.


בכל שאלה, ניתן לפנות אלי בדף השיחה האישי שלי או בדואל ואשתדל להשיב בהקדם.

זהו. אתם מוכנים! שיהיה בהצלחה. :)

בברכה,

סימונה וסימונה.

בית הספר הערבי תיכון ג'ת בג'ת שבהמשולש, ותיכון עירוני ה' (תל אביב) היהודי יצרו פרויקט משותף לכיתות ח'.
במסגרת הפרויקט, תלמידי כל כיתה ילמדו את תרבותם ואת רקעם הדתי של תלמידי הכיתה האחרת, וזאת כדי להכיר ולהעשיר את עולמם בתרבויות שונות, וכדי לקרב בין בני הדתות והלאומים החיים ביחד במדינת ישראל.
בחרנו ללמוד זה את תרבותו של רעהו דרך סיפור בריאת העולם, כפי שהוא מופיע במסורת של שתי הדתות. התלמידים ילמדו את המיתוסים והאמונות באשר לסיפור הבריאה על פי התנ"ך והקוראן, יחקרו את הסיפורים לעומקם, ילמדו את המשותף ואת ההבדלים ביניהם, ויכתבו את ממצאיהם בערכי-ויקיפדיה:
בריאת העולם (אסלאם), וערך משווה: בריאת העולם ביהדות ובאסלאם, אולי על פי דוגמת: בריאת העולם ביהדות ובאנומה אליש

אופן ביצוע הפרויקט

עריכה

עורכים ותיקים בויקיפדיה יעבירו למורים הדרכה אודות העריכה בויקיפדיה, ולאחר מכן לתלמידים. בהמשך, המורים יבצעו עם התלמידים עבודת חקר בנושא בריאת העולם על פי היהדות ועל פי האסלאם, ויסכמו את ממצאיהם.

בשלב הבא נכתוב את הממצאים בצורת ערכים בויקיפדיה, בהנחייתם של העורכים המתנדבים.

רשימת אתרי מורשת

עריכה

רשימת נכסי צאן ברזל

עריכה

באוגוסט 2011, פרסם משרד החינוך רשימה של כ-70 כותרי ספרים ויצירות שיהפכו ללימוד חובה בבתי הספר היסודיים.

רשימת ערכים המהווים נכסי צאן ברזל, ושיש להעלות לוויקיפדיה, נמצאת במיזם נכסי צאן ברזל.

רשימות ערכים לפי תוכנית הלימודים

עריכה

רוצים לסייע ולהתנדב? הרשמו כאן:

חניכת כיתות

עריכה

ליווי כיתה וסיוע למורים ולתמידים בכתיבת ערכים כיתתיים.

חניכת תלמידים

עריכה

סיוע בהדרכת תלמידים בעריכה בוויקיפדיה.

חניכת מורים

עריכה

סיוע בהדרכת מורים בעריכה בוויקיפדיה.

מתן הרצאות למורים ולתמידים

עריכה

מתן הרצאות למורים ולתלמידים על ויקיפדיה, כיצד היא עובדת, כיצד קוראים אותה, ואיך משתמשים בה כבסיס למציאת מידע נוסף.

ראו גם

עריכה