ויקיפדיה:עורך תבניות

עורך תבניות (Template editor) היא הרשאה בתכנת מדיה־ויקי שמאפשרת למחזיקים בה לערוך דפים, לרוב תבניות, המוגנים ברמת "הגנת תבניות".

ההרשאה ניתנת ומוסרת על ידי מפעילי המערכת.

ההרשאה תינתן, לפי שיקול דעת מפעיל, לאחר בקשה בויקיפדיה:בקשות להרשאת עורך תבניות. מפעיל רשאי, לפי שיקול דעתו, להסיר את ההרשאה מעורך ללא תלות בשאלה מי העניק את ההרשאה.

בעל הרשאה שנשללה יכול לפתוח בקשה להחזרתה.

ההרשאה מאפשרת לערוך מספר קטן של דפים, רובם תבניות, שנחשבים רגישים, בדרך כלל דפים ששינוי בהם משפיע על מספר גדול של ערכים. היא מוענקת למשתמשים אמינים, הזקוקים לערוך דפים אלו כדי לשפר ולתקן שגיאות ובעיות, כדי לממש החלטות שהתקבלו בוק:תב, או לצורך אחר. עקב רגישות הדפים המוגנים, ההרשאה תינתן רק לעורכים מוכרים ואמינים, ועורך חדש יחסית לא צריך לבקש, ובוודאי לא לקבל אותה. אם מטרת הבקשה היא לעריכת תבניות, העורך צריך להיות מיומן בעריכת תבניות.

הגנה על דף נעשית בידי המפעילים כאשר יש צורך, לפי בקשות בדף בקשות המפעילים. השאיפה היא לקמץ בהגנות ולשחררן במידת האפשר, אך דפים המוגנים ברמה זו בדרך כלל נשארים מוגנים. יחד עם זאת, השאיפה לקמץ במקומה עומדת, וחשוב לא להגן על דפים ברמה זו אם אין צורך, ולשקול שימוש ברמת הגנה נמוכה יותר.

כעת ישנם 8 משתמשים בעלי הרשאת עורך תבניות.

הרשאות טכניותעריכה

להלן רשימת ההרשאות הכלולות בהרשאת "עורך תבניות". רשימה עדכנית מופיעה במיוחד:רשימת הרשאות לקבוצה:

שם ההרשאה תיאור ההרשאה
oathauth-enable הפעלת אימות דו־שלבי
templateeditor עריכת דפים המוגנים ברמת "רק עורכי תבניות או ממשק מורשים"

פרטי ההחלטה שהתקבלה בקונצנזוס במזנוןעריכה

לדיון ולהחלטה, ראו בדף השיחה.

  • תמוסד קבוצת הרשאה חדשה, בשם "עורכי תבניות", שתכיל הרשאה אחת: templateeditor
  • ההרשאה תאפשר לערוך את הדפים שמוגנים היום בהגנת "עורכי ממשק" (בדרך כלל תבניות ויחידות בשימוש רב), ובהתאם ישונה שם ותיאור ההגנה הקיימת ל"עורכי תבניות". מפעילים ועורכי ממשק מחזיקים בהרשאה כבר היום, ויוכלו כמובן להמשיך לטפל בדפים הללו.
  • ההרשאה תוענק ותישלל על ידי מפעילי מערכת, אחרי בקשה בדף ויקיפדיה:בקשות להרשאת עורך תבניות, לפי שיקול דעתם, ודיון אם נחוץ כזה.

ראו גםעריכה