ויקיפדיה:רכישת ערך

ישנם עסקים המציעים את שירותיהם ככותבי ערכים בוויקיפדיה וכמשפצי ערכים בוויקיפדיה. להלן הבהרות אחדות בעניין זה:

  • ויקיפדיה העברית, ככל יתר הוויקיפדיות, מבוססת על פעילותם של מתנדבים. כאנציקלופדיה חופשית איננו אוסרים על עריכה בתשלום, אולם אנו מטילים מגבלות מסוימות על העוסקים בכך.
  • למניעת ספק נבהיר שוויקיפדיה העברית אינה עוסקת בשום אופן בכתיבת ערכים בתשלום. כל המעוניין לקנות ערך בויקיפדיה וכל העוסק בכתיבת ערכים בתשלום – עושה זאת על דעת עצמו.
  • דרישה עיקרית מעורך בתשלום היא הצהרה שלו, שעריכתו נעשתה בתשלום. עריכה בתשלום ללא הצהרה זו היא הפרה של כללי ויקיפדיה העברית, ולכשתתגלה עלולה היא לגרום אי-נעימות ואף למחיקת ערכים.
  • ככל עריכה בוויקיפדיה, גם עריכה בתשלום כפופה לביקורת של עורכים אחרים, ועורך בתשלום אינו יכול להתחייב שהערך יישאר כפי שהוא כתב אותו. אם יש לכם שלדים בארון - אל תצפו שהם יישארו מוסתרים לאורך זמן לאחר שייכתב הערך. למען הסר ספק, ייתכן מצב שבו תוכן הערך ישתנה לחלוטין בהשוואה לגירסה שנכתבה בתשלום, כי כל עריכה בוויקיפדיה יכולה להתבטל אם לא תתאים לאמת או לכללים.
  • ניסיון להשמיט מידע מערך קיים, בלי שניתנת לכך הנמקה משכנעת, נכשל בדרך כלל, ואף גורם לחשיפת מידע זה לקוראים רבים יותר (ראו אפקט סטרייסנד להרחבה).
  • אם הערך שנכתב בתשלום אינו ראוי להופיע בוויקיפדיה הוא צפוי להימחק, בדרך כלל לאחר דיון שעלול להיות לא נעים למזמין הערך, ויישאר גלוי לחיפושים ברשת גם לאחר שהערך עצמו יימחק. לגבי ערכים שבהם החשיבות האנציקלופדית אינה ברורה מראש, כדאי להתייעץ בדלפק הייעוץ טרם יצירתם.

ראו גם עריכה