ויקיפדיה:תמונה מומלצת/קריטריונים לקביעת תמונה מומלצת

דף זה מיועד אך ורק לדיונים אודות תמונות מומלצות
לפני המלצה על תמונה כלשהי יש לקרוא את הקריטריונים לקביעת תמונה מומלצת

מאפייני תמונה מומלצת

עריכה

חופשית, שיתופית ומהימנה

עריכה
 • עליה להיות דוגמה מייצגת למיטב עבודתנו, ולשקף את תכונותיה הייחודיות של ויקיפדיה, שהיא אנציקלופדיה חופשית, שיתופית ומהימנה (ולכן אין להציע תמונה עם סימן מים או שם הצלם עליה בסימן מים)
 • תמונה מומלצת צריכה להיות תמונה בשימוש חופשי. אין להשתמש בתמונה שהועלתה לוויקיפדיה תחת שימוש הוגן, מאחר שעצם השימוש בתמונה זו שלא בערך שלמענו הועלתה, מהווה הפרה של תנאי השימוש ההוגן. כמו כן אין להשתמש בתמונה המפרה זכויות יוצרים, או תמונה שמקורה אינו ברור ועלולה להפר זכויות אלה.

שיוך לערך

עריכה
 • על התמונה להיות משויכת לערך הקיים בוויקיפדיה (או לפורטל קיים), ועליה להיות תמונה המציגה היטב את נושא הערך אליו היא מפנה.
 • אין להפנות מתמונה מומלצת לקצרמר או לערך לשכתוב/עריכה.
 • אין חובה שהתמונה תופיע גם בערך אליו היא מפנה, אולם הדבר רצוי.
 • התמונה יכולה להפנות ליותר מערך אחד.
 • על התמונה להיות מעניינת, מושכת, אך עדיין אנציקלופדית.

תיאור התמונה

עריכה
 • על תיאור התמונה להיות ממצה, מספק ומקיף - להסביר מה מוצג בתמונה ולכלול קישורים לערכים הרלוונטיים, אשר יוכלו להוסיף חומר רקע לנושא התמונה. על כל הקישורים בתיאור התמונה להיות "מוכחלות". תמונה המפנה לערכים רבים שטרם נכתבו, אינה ראויה להיות תמונה מומלצת, בשל האפקט השלילי שיש לה בעמוד הראשי, על תדמיתה של ויקיפדיה כאנציקלופדיה מקיפה ומפורטת.
 • עליו להיות באורך ראוי; ארוך דיו על מנת לספק את כל המידע הנחוץ, אולם לא ארוך מדי. פסקה אחת בת לא יותר מארבע שורות, מספיקה.
 • אין להפנות לקישורים אדומים.
 • יש להימנע ככל האפשר מטקסט לועזי (כך שאין להפנות לשמות מדעיים של בעלי חיים).

נייטרליות

עריכה
 • על התמונה להיות נייטרלית, ולעמוד בתנאים המפורטים בויקיפדיה:נקודת מבט נייטרלית. אין להשתמש בתמונה העלולה להיות שנויה במחלוקת. מסיבה זו רצוי שלא להשתמש בתמונות הנוגעות לערכים פוליטיים, או אשר תקושרנה לערכים שיכולים להיות במחלקות.
 • יש להימנע מנושאים פוגעניים, או נושאים שירתיעו משתמשים המגיעים לקריאת עמודה הראשי של ויקיפדיה, או תמונה שאינה ראויה, מכל טעם שהוא, להופיע בעמודנו הראשי.

מדויקת

עריכה
 • על התמונה להיות מדויקת מבחינה עובדתית. לדוג'; תמונה המנסה להציג "עב"ם" או "רוח רפאים" אינה מדויקת ויכולה להיות שנויה במחלוקת ולכן לא תוצג.

איכות התמונה

עריכה
 • התמונה צריכה להיות מאיכות טכנית גבוהה. אין להעלות תמונות באיכות הפחותה מ-450 על 750 פיקסלים, אלא אם מדובר בתמונה בעלת חשיבות היסטורית מיוחדת (ראו הסבר על גודל תמונה).
 • יש להימנע מתמונות שאינן איכותיות מבחינה טכנית לדוגמה:
  • תמונות בהן הגרעיניות גבוהה;
  • תמונות בהן האובייקט המרכזי בתמונה אינו בפוקוס;
  • קומפוזיציה טובה - העדר "שטחים מתים" בתמונה שאינם רלוונטיים לנושאה.
 • יש להימנע מתמונות שעליהם כיתובים או הערות שאינם חלק אינטגרלי מהתמונה (היינו - כיתוב על שלט רחוב אפשרי אם הוא חלק מהשלט; כיתוב שאומר "תמונה זו צולמה על ידי נאסא" אינו קביל)

הערה: תמונה בעלת חשיבות היסטורית או תרבותית מיוחדת יכולה להיבחר אף אם אינה עומדת בקריטריונים הטכניים לעיל. ראו להלן מספר דוגמאות לכשלים אלה.

דוגמאות לתמונות שאינן מתאימות

עריכה

להלן מספר הסברים ודוגמאות לתמונות שאינן מתאימות להיות תמונה מומלצת

 
תמונה חשוכה מידי ולא ברורה
 
לא ישרה וחתוכה באמצע
 
תמונה היסטורית אך לא ברורה - מרבית הרקע ריק ומיותר.
 
טשטוש שנגרם בשל חשיפה ארוכה מידי. אם אין כוונה אמנותית מיוחדת ביצירת טשטוש המוסיף לתמונה, אין לבחור תמונות מעין אלה.
 
תמונה יפה אך הגרעיניות בה רבה, והאיכות שלה נמוכה.
 
תמונה יפה אך אינה חדה, ובאיכות נמוכה. ראו משמאל בהגדלה את בעיית הטשטוש.
 
הגדלה של התמונה מימין - ניתן לראות את העדר החידוד, ואת הגבולות שקיבלו "צבע סגול" כתוצאה מאברציה כרומטית.
 
קולאז' - בעייתי מטבעו - בהעדר הרמוניה בתמונה. וכן במקרה זה כל תמונה באיכות נמוכה מידי.