ועדת השירותים הציבוריים

ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת פעלה בין השנים 19491977, מהכנסת הראשונה ועד להתשיעית, והייתה אחת מוועדות הכנסת הקבועות.

ועדת השירותים הציבוריים
ישיבת ועדת השירותים הציבוריים בראשות אריה אלטמן בשנת 1952
ישיבת ועדת השירותים הציבוריים בראשות אריה אלטמן בשנת 1952
גוף פרלמנטרי הכנסת
ייסוד הוועדה 1949
פירוק הוועדה 1977

בוועדה נושאים הנוגעים לבריאות, רפואה, סעד ועבודה סוציאלית. הוועדה פיקחה על פעולות משרד הסעד ומשרד הבריאות ובה התקיימה פעולת החקיקה של מרבית החוקים הסוציאליים והפיקוח על אכיפתם.

בוועדה הונחו היסודות לחקיקת החוקים למען הנוער העזוב, הטיפול במפגר, חוק אימוץ ילדים ונושאים אחרים הנוגעים לענייני רפואה וסעד. בתחום סמכותה הופקד הטיפול באוכלוסיית המוגבלים לכל סוגיהם (נכי מלחמה ונכים ועד למפגרים).

לאחר פירוק משרד הסעד והעברת סמכויותיו למשרד העבודה, פורקה הוועדה וסמכויותיה הועברו לוועדת העבודה, אשר שינתה את שמה לוועדת העבודה והרווחה ובמהלך הכנסת החמש עשרה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

יושבי ראש הוועדה

עריכה
כנסת שנות פעילות יושב ראש תמונה מפלגה
הכנסת הראשונה 23 במרץ 194920 באוגוסט 1951 אברהם רקנטי   תנועת החרות
הכנסת השנייה 18 בספטמבר 19513 בנובמבר 1953 אריה אלטמן  
3 בנובמבר 195315 באוגוסט 1955 בנימין אבניאל  
הכנסת השלישית 17 באוגוסט 195530 בנובמבר 1959 משה ארם   אחדות העבודה - פועלי ציון
הכנסת הרביעית 1 בדצמבר 195922 בנובמבר 1965 נחום ניר-רפאלקס  
הכנסת החמישית
הכנסת השישית 23 בנובמבר 196517 בנובמבר 1969 שלמה רוזן   מפ"ם, המערך
הכנסת השביעית 18 בנובמבר 196913 ביוני 1977 חייקה גרוסמן-אורקין   מפ"ם
הכנסת השמינית מפ"ם, המערך