ועדת השירותים הציבוריים

ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת פעלה בין השנים 19491977, מהכנסת הראשונה ועד להתשיעית, והייתה אחת מוועדות הכנסת הקבועות.

ועדת השירותים הציבוריים
ישיבת ועדת השירותים הציבוריים בשנת 1952
ישיבת ועדת השירותים הציבוריים בשנת 1952
גוף פרלמנטרי הכנסת
ייסוד הוועדה 1949
פירוק הוועדה 1977

בוועדה נושאים הנוגעים לבריאות, רפואה, סעד ועבודה סוציאלית. הוועדה פיקחה על פעולות משרד הסעד ומשרד הבריאות ובה התקיימה פעולת החקיקה של מרבית החוקים הסוציאליים והפיקוח על אכיפתם.

בוועדה הונחו היסודות לחקיקת החוקים למען הנוער העזוב, הטיפול במפגר, חוק אימוץ ילדים ונושאים אחרים הנוגעים לענייני רפואה וסעד. בתחום סמכותה הופקד הטיפול באוכלוסיית המוגבלים לכל סוגיהם (נכי מלחמה ונכים ועד למפגרים).

לאחר פירוק משרד הסעד והעברת סמכויותיו למשרד העבודה, פורקה הוועדה וסמכויותיה הועברו לוועדת העבודה, אשר שינתה את שמה לוועדת העבודה והרווחה ובמהלך הכנסת החמש עשרה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

יושבי ראש הוועדהעריכה

כנסת שנות פעילות יושב ראש תמונה מפלגה
הכנסת הראשונה 1951-1949 אברהם רקנטי   תנועת החרות
הכנסת השנייה 1955-1951 אריה אלטמן   תנועת החרות
בנימין אבניאל   תנועת החרות
הכנסת השלישית 1959-1955 משה ארם   אחדות העבודה - פועלי ציון
הכנסת הרביעית 1961-1959 נחום ניר-רפאלקס   אחדות העבודה - פועלי ציון
הכנסת החמישית 1965-1961 נחום ניר-רפאלקס   אחדות העבודה - פועלי ציון
הכנסת השישית 1969-1965 שלמה רוזן   מפ"ם, המערך
הכנסת השביעית 1974-1969 חייקה גרוסמן-אורקין   מפ"ם
הכנסת השמינית 1974-1977 חייקה גרוסמן-אורקין   מפ"ם, המערך