חדר נשפים

חדר המיועד לעריכת נשפים

חדר נשפים הוא חדר רחב ידיים הממוקם בתוך מבנה. מידותיו של החדר גדולות במיוחד, וזאת במטרה שניתן יהיה לערוך בו אירועים רשמיים ונשפים, ומכאן שמו.

חדר הנשפים הגדול בקומה השנייה של ארמון יקטרינה בסמוך לסנקט פטרבורג שברוסיה.

חדרים אלה מצויים בארמונות ובמגורים רשמיים של ראשי מדינה.

על מנת לאפשר קיום נשפי ריקודים, נבנים חדרים אלה שלהם לרוב צורה רבועה, ותקרת החדר גבוהה במיוחד.

ראו גםעריכה