חוק החשמל

חוק החשמל, תשי"ד-1954 הוא חוק שאושר בכנסת השנייה ב-24 באוגוסט 1954, לשם הסדרת ייצור החשמל והשימוש בו. החוק נכנס לתוקף ב-3 במרץ 1955. עם חקיקת חוק משק החשמל הועברה אליו מטרה זו, וחוק החשמל עוסק בעיקר בהסדרת העיסוק בעבודות חשמל ובבטיחות מתקני חשמל.

חוק החשמל, התשי"ד-1954
פרטי החוק
תאריך חקיקה 24 באוגוסט 1954
תאריך חקיקה עברי כ"ה באב התשי"ד
גוף מחוקק הכנסת השנייה
חוברת פרסום ספר החוקים 164, עמ' 190
נוסח מלא הנוסח המלא
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

היסטוריה חקיקתיתעריכה

החוק אושר בכנסת השנייה ב-24 באוגוסט 1954 ונכנס לתוקף ב-3 במרץ 1955, חצי שנה לאחר פרסומו ב"רשומות".[1] החוק ביטל את פקודת החשמל. מאז חקיקתו תוקן החוק 6 פעמים.

סעיף 2 לחוק הסמיך את השר הממונה על ביצוע חוק זה (שר העבודה, ואחר כך שר התעשייה המסחר והתעסוקה[2]) להסדיר את ייצורו, הולכתו או צריכתו של חשמל. סעיף זה בוטל בתיקון מס' 2 לחוק, במסגרת חקיקתו של חוק משק החשמל,[3] המסדיר נושא זה.

תיקון מס' 4 לחוק, משנת 2011, הורה על הקמתה של מועצת מקצועות החשמל והסדרת פעילותה. בראש המועצה עומד המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל. בנוסף תיקן החוק את התנאים לקבלת רישיון לעסוק בעבודות חשמל.[4]

מכוח החוק הותקנו תקנות רבות.[5]

הוראות החוקעריכה

החוק קובע: "לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רישיון מאת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרישיון". התנאים לקבלת הרישיון וסמכויות בעלי הרישיון השונים מפורטים בתקנות החשמל (רישיונות) התשמ"ה-1985[6].

תיקון מס' 4 לחוק מורה בין היתר על הקמתה של מועצת מקצועות החשמל ומסדיר את פעילותה. תפקיד המועצה לייעץ לשר הכלכלה והתעשייה בנושאים אלה: סוגי רישיונות לעבודות חשמל, תנאי הכשירות לקבלתם, סוגי עבודות שניתן לבצע, ושימור כשירות בעל הרישיון.[7]

כמו כן, החוק קובע: "לא יתקין אדם מתקן חשמלי ולא ישנה בו שינוי יסודי אלא על־פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר". המנהל (מנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והתשתית) רשאי, מטעמי בטיחות לאדם או לרכוש, להורות בצו על הפסקת הפעלתו של מתקן חשמלי או השימוש בו, או להתנות את המשך ההפעלה או השימוש בקיום תנאים שפורטו בצו. המנהל רשאי להסמיך מפקחים, שבסמכותם לערוך בקורת על מנת להיווכח אם מתקיימות הוראות חוק זה.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה