חוק לישראל

חוק לישראל היא סדרת ספרים בעריכת הרב פרופ' נחום רקובר בהוצאת משרד המשפטים ומורשת המשפט בישראל. הכרכים השונים נכתבו מטעם המחלקה למשפט עברי בייעוץ וחקיקה, בידי מספר מחברים: הרב ד"ר מיכאל ויגודה, הרב ברוך כהנא, הרב ירון אונגר, הרב אברהם שינפלד והרב יהונתן בלס.

חוק לישראל
עטיפת הספר העשירי "שליחות"
עטיפת הספר העשירי "שליחות"
מידע כללי
מאת הרב ד"ר מיכאל ויגודה, הרב ברוך כהנא, הרב אברהם שינפלד, הרב ירון אונגר, הרב יהונתן בלס
הוצאה
הוצאה משרד המשפטים, מורשת המשפט בישראל
עורך הרב פרופ' נחום רקובר
סיוע לשוני - ד"ר יחיאל קארה
סדרה
מספר ספרים 10
קישורים חיצוניים
HebrewBooks
 1. שומרים
 2. שכירות ושאילה
 3. "ערבות"
 4. "נזיקין"
 5. "עשיית עושר ולא במשפט"
 6. "השבת אבדה"
 7. "שיתוף נכסים"
 8. "נאמנות בנכסים"
 9. "פגמים בחוזה"
 10. "שליחות"
הספרייה הלאומית 001822453

כתיבת הסדרהעריכה

הכרך הראשון בסדרה, שומרים, יצא לאור בשנת ה'תשנ"ט-1999. הכרך העשירי והאחרון עד כה יצא לאור בשנת ה'תשע"ד-2014.

מטרת הסדרה להוות עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל[1]. כל ספר בסדרה מיוחד לאחד מחוקי המדינה, ומביא, על סדר סעיפי החוק, את גישתו של המשפט העברי לנושא הנדון.[2]

הספרים כוללים גם פתרון למגוון רחב של שאלות שאין להן תשובה בחוק, מתוך הסתמכות על המסורת המשפטית העברית המגלה את דרך התמודדות חכמי ישראל עם סוגיות משפטיות הרלוונטיות בימינו.[2]

הספרים נועדו בראש ובראשונה לשימוש מחוקקים, שופטים ומשפטנים, אך מיועדים גם לכל מי שחפץ לדעת את גישתם של המקורות היהודיים בנושאים המעשיים שבחיי יום יום[3]. בהקדמה הביע נחום רקובר תקווה כי "אלה שלא נזקקו עד כה לפרשנותו של החוק בישראל מתוך המקורות היהודיים, והמשיכו בדרך שהיו מורגלים בה, יבואו עתה למה שמתבקש מהיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית, ובזה ימולאו גם הוראות חוק יסודות המשפט כלשונו וכמגמתו".[4]

לאורך כתיבת ספרי הסדרה סייעו בכך רבנים ומומחים רבים, בהם: הרב אלישיב,[4] הרב זלמן נחמיה גולדברג, הרב אשר וייס שופט בית המשפט העליון צבי טל[4] ועוד.

ספרי הסדרהעריכה

מספר הכרך שם הספר כותב מספר עמודים תוכן הספר
1 שומרים (2 כרכים) הרב ברוך כהנא 1654 עמודים הספר ערוך לפי סדר חוק השומרים (התשכ"ז, 1967) ודן בסוגיות: התנאים ליצירת שמירה, אחריות השומרים, שומר שמסר לשומר אחר, סיום השמירה ועוד.
2 שכירות ושאילה הרב ד"ר מיכאל ויגודה 673 עמודים הספר ערוך לפי סדר חוק השכירות והשאילה (התשל"א, 1971) ודן בסוגיות: מהות השכירות, המסירה:מועדה ומקומה, חובת תיקון המושכר, שאילה ועוד.
3 ערבות הרב ברוך כהנא 864 עמודים הספר ערוך לפי סדר חוק הערבות (תשכ"ז, 1967) ודן בסוגיות: מהות הערבות, אחריות הערב כאחריות משנית, ריבוי ערבים, זכות הערב לחזור אל החייב, ערב בעד ערב ועוד.
4 נזיקין הרב אברהם שינפלד 512 עמודים הספר ערוך לפי סדר פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ודן בסוגיות: קטן שהזיק, אחריות הורים, מעוולים במשותף, תקיפה, רשלנות ועוד.[5]
5 עשיית עושר ולא במשפט יהונתן בלס 236 עמודים הספר ערוך לפי סדר חוק עשיית עושר ולא במשפט (תשל״ט, 1979) ודן בסוגיות: המהנה את חברו, זה נהנה וזה לא חסר, בנייה במקרקעי הזולת, פריעת חוב של חברו ועוד.
6 השבת אבדה הרב ד"ר מיכאל ויגודה 150 עמודים הספר ערוך לפי סדר חוק השבת אבדה (תשל"ג, 1973) ודן בסוגיות: חובת המוצא, אבדה שנמצאה ברשות הזולת, אבדה שלא נמצאו בעליה, נכסים שהוזנחו, נכסי נעדר ועוד.
7 שיתוף נכסים 346 עמודים הספר ערוך לפי סדר חוק המקרקעין (תשכ"ט, 1969) ופקודת השותפויות [נוסח חדש] (תשל"ה, 1975) ודן בסוגיות: יחסי השיתוף, מחוברים שבמיצר ועודירוק השיתוף, בניה ונטיעה במקרקעין משותפים, דיני מיצר ועוד.
8 נאמנות בנכסים הרב ירון אונגר 798 עמודים הספר ערוך לפי סדר חוק הנאמנות (התשל"ט, 1979) ודן בסוגיות: חובת הנאמן לשמירת הנכסים ולפיתוחם, אחריות הנאמן במקרה רשלנות, זכות הנאמן לשכר, הבדלים בין נאמנות פרטית לבין נאמנות שמטרותיה ציבוריות ועוד.
9 פגמים בחוזה 528 עמודים הספר ערוך לפי סדר חוק החוזים (חלק כללי) (התשל"ג, 1973) ודן בסוגיות: חוזה למראית עין, טעות, הטעיה, כפייה, עושק, ביטול חלקי, השבה לאחר ביטול ועוד.
10 שליחות הרב ד"ר מיכאל ויגודה 1008 עמודים הספר ערוך לפי סדר חוק השליחות (תשכ"ה, 1965) ודן בסוגיות: "שלוחו של אדם כמותו", חריגת השליח מן ההרשאה, נאמנות וחובות השליח, סיום השליחות, ריבוי שליחים ושולחים ועוד.[6]

ספרים בכתיבהעריכה

 • מתנה
 • תרופות בשל הפרת חוזה
 • האחריות הפלילית
 • סייגים לאחריות הפלילית
 • משכון
 • מכר

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ על פי הכתוב בעמוד השער בספרי הסדרה: "עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל"
 2. ^ 1 2 מורשת המשפט בישראל - ספרית המשפט העברי, אתר עמותת "מורשת המשפט בישראל".
 3. ^ ע"פ ההקדמה לספר "חוק המשפט - עשיית עושר ולא במשפט"
 4. ^ 1 2 3 יהונתן בלס, חוק המשפט - עשיית עושר ולא במשפט, פרק: פתח דבר, 1991.
 5. ^ [1]
 6. ^ [הפרסומת על יציאת הספר לאור http://www.mishpativri.org.il/hebrew/shlihut.pdf]