טווח בין-רבעוני

הטווח הבין־רבעוני הוא מדד לפיזורם של ערכים במדגם. הטווח הבין־רבעוני הוא טווח שבו נמצאים חצי מהערכים.

בהינתן קבוצת מספרים, כגון תוצאות של משתנה רציף שנאספו בסקר, טווח בין־רבעוני הוא הטווח שבין המאון ה-25 (Q1) למאון ה-75 (Q3). דהיינו, טווח כלל התוצאות, שאינן מוכלות ברבעון העליון ואינן מוכלות ברבעון התחתון. לדוגמה, בקבוצת המספרים 1, 1.5, 1.5, 2, 3, 3, 4, 8, הטווח הבין־רבעוני הוא 1.5 עד 3.

הטווח הבין־רבעוני מתאים למשתנה בסולם מדידה אורדינלי (סידורי) ומעלה. למציאת הרבעונים יש לחלק את הטווח (בין 2 הערכים הקיצוניים בהתפלגות) ל-4 רבעים שווי שכיחות (בכל אחד מהרביעונים 25% מהשכיחויות):

Q1 - רבעון ראשון - ערך שעד אליו 1/4 (25% מהשכיחויות) ומעליו 3/4 (75%) מהמקרים.

Q2 - רבעון שני - החציון, הערך ש-1/2 (50% מהשכיחויות) מהמקרים קטנים/שווים לו ו-1/2 גדולים/שווים לו.

Q3 - רבעון שלישי - הערך שמתחתיו 3/4 מההתפלגות ומעליו 1/4 ממנה.

שימושעריכה

שלא כמו טווח (מלא), לטווח הבין־רבעוני יש נקודת שבירה של 25% ולכן לפעמים מעדיפים אותו על פני טווח. הטווח הבין-רבעוני משמש לבניית תרשימי קופסה וייצוגים גרפיים פשוטים של התפלגות. עבור ההתפלגות הסימטרית (שבה החציון שווה למרכז הרבעונים (הממוצע של הרבעון הראשון והשלישי), חצי מהטווח הבין־רבעוני שווה לחציון הסטיות המוחלטות מהחציון (MAD).

דוגמאותעריכה

נתונים בטבלהעריכה

i [x[i רבעון
1 102
2 104
3 105 Q1
4 107
5 108
6 109 Q2
(חציון)
7 110
8 112
9 115 Q3
10 116
11 118

עבור הנתונים שבטבלה, הטווח הבין־רבעוני הוא 10=115-105.

נתונים בתרשיםעריכה

          
               +-----+-+   
  o    *  |-----------|   | |-----------|
               +-----+-+  
          
 +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+  number line
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 
 • ערך החציון: Q2 = 8.5
 • ערך הרבעון הראשון: Q1 = 7.
 • ערך הרבעון השלישי: Q3 = 9
 • הטווח הבין־רבעוני: IQR = Q3 - Q1 = 2
 • ערך קו 1.5 * IQR תחתון: Q1 - 1.5 * IQR = 7 - 3 = 4
 • ערך קו 1.5 * IQR עליון: Q3 + 1.5 * IQR = 9 + 3 = 12


הטווח הבין־רבעוני של התפלגויותעריכה

אפשר לחשב את הטווח הבין־רבעוני של התפלגות רציפה על ידי פונקציית צפיפות (שנותנת את פונקציית ההצטברות, כל דרך אחרת לחישוב פונקציית ההצטברות תעבוד). הרבעון התחתון, Q1, הוא מספר עבורו מתקיים שהאינטגרל של פונקציית ההצטברות מ ∞- ל-Q1 שווה 0.25, ועבור Q3

האינטגרל מ ∞- ל-Q3 שווה 0.75. במונחים של פונקציית הצטברות (CDFׂ) אפשר לתאר את הרבעונים כך:

 
 
כאשר CDF−1 היא פונקציית השברון.
להלן הטווח הבין־רבעוני והחציון של התפלגויות שכיחות:


התפלגות חציון טווח בין-רבעוני
נורמלית μ −1(0.75)σ ≈ 1.349σ ≈ (27/20)σ
לפלס μ 2b ln(2) ≈ 1.386b
קושי μ

הטווח הבין־רבעוני וערכים קיצונייםעריכה

נהוג להשתמש בטווח הבין־רבעוני כדי למצוא ערכים קיצוניים בנתונים. ערכים קיצוניים הן תצפיות שנופלות מתחת ל-(Q1-1.5(IQR או מעל (Q3+1.5(IQR. 

ראו גםעריכה


קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא טווח בין-רבעוני בוויקישיתוף