טיוטה:חוזה החלפת ריבית

חוזה החלפת ריביתאנגלית: (Interest Rate Swap (IRS) הוא נגזר פיננסי במסגרתו מתחייבים שני הצדדים לחוזה על החלפת תזרימי מזומנים בריבית קבועה לתזרים מזומנים בריבית משתנה ולהפך. חוזה החלפת ריבית משמש הן לצורכי גידור והן לצורכי ספקולציה.

מבנה החוזהעריכה

במסגרת חוזה החלפת ריבית, צד א' מתחייב לשלם לצד ב' ריבית קבועה בעוד הצד השני מתחייב לעסקה ההפוכה - לשלם לצד א' ריבית משתנה. חוזה החלפת ריבית יכול להיות נקוב באותו המטבע או במטבעות שונים (למשל צד א' ישלם ריבית קבועה דולרית בעוד צד ב' ישלם ריבית משתנה שקלית). כאשר החוזה נעשה באותו המטבע, קיימת קרן רעיונית קבועה, שאינה משולמת לאף צד בעסקה וכל מטרתה היא לגזור את הריבית שכל צד משלם למשנהו. מנגד, כאשר החוזה נעשה במטבעות שונים, כל צד משלם למשנהו את הקרן במטבע הנדרש בתחילת העסקה ובסופה. חוזה מסוג זה נקרא גם חוזה החלפת ריבית בין מטבעות (באנגלית: Cross Currency Interest Rate Swap (CIRS)).

סוגי החוזהעריכה

שימושיםעריכה

הערכת שווי ותמחורעריכה

סיכוניםעריכה

עושי שוקעריכה

גודל השוקעריכה