יועץ עסקי הוא כל אדם העוסק במתן שרותי ייעוץ בתחום תכנון, קביעת מדיניות וליווי פעילויות עסקיות.

היועץ העסקי הוא בעל ידע והשכלה רחבה בתחומי הניהול והעסקים, כשמקובלות התמחויות רבות ושונות כגון: שיווק, מימון, עסקים משפחתיים, לוגיסטיקה, מערכות מידע, אסטרטגיה, שיקום והבראת עסקים, קמעונאות, עסקים קטנים ובינוניים ועוד. בנוסף קיימות התמחויות לפי תעשייה כגון: מלאכה זעירה, תעשייה מסורתית והיי-טק.

כחלק מהתהליך היועץ ראשית יבחן את המצב הקיים בחברה או בארגון (בתחום הכלכלי, בדרכי העבודה של החברה ובפוטנציאל הגלום בעסק). לאחר מכן היעדים אליהם שואף הארגון להגיע ויחד יבנו תוכנית עבודה שתוביל להשגת היעדים באמצעות כלים ניהוליים, נקודות הסתכלות חדשות על בעיות קיימות ועוד. תהליך הייעוץ נעשה בדרך כלל בשלבים, באמצעות פגישות עבודה בתדירות קבועה.

מקצוע הייעוץ העסקי בישראל

עריכה

תחום הייעוץ הניהולי כולל מגוון רחב של דיסציפלינות הרלוונטיות לניהולם של ארגונים עסקיים ו\או ציבוריים, ובהן ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ עסקי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ ארגוני, ייעוץ בתחומים כמערכות מידע, ניהול לאיכות כוללת, שירות וניהול קשרי לקוחות - וכיוצא בזה. בישראל קיימת פעילות ענפה בתחומים אלו לאורך עשרות שנים הן על ידי המט"ים (מרכזי טיפוח יזמות) והן על ידי יועצים עצמאים וחברות ייעוץ פרטיות. לשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל - מהווה את הגוף היציג של היועצים העסקיים והניהוליים בישראל והיא חברה מן המניין בארגון הגג ל.ה.ב (לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל).

חוקיות

עריכה

נכון ל-2018, תחום הייעוץ העסקי אינו מוסדר בחוק בישראל, אלא נמצא בשלבי חקיקה ומפורט בהגדרת מקצוע הייעוץ העסקי בישראל (מתוך הצעת חוק הסדרת הייעוץ בייעוץ עסקי, התשס"ז-2007) איסור ייעוץ בלא רישיון.[1]

תנאי הסף ליועץ עסקי החבר בלשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל כוללים: [2]

  1. יועץ עסקי יהיה אקדמאי בתחומי הכלכלה, מנהל עסקים, פסיכולוגיה, התנהגות ארגונית, תעשייה וניהול או חשבונאות, במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובעל ניסיון של 3 שנים בניהול עסק בתחומו ו/או מתן ייעוץ עסקי, כשלפחות מחצית מתקופת הניסיון המקצועי הייתה בישראל.
  2. בעל תואר אקדמי אחר יוכר כיועץ עסקי, במידה והיו לו 6 שנות ניסיון מקצועי בתחומו, כשלפחות מחצית מתקופת הניסיון המקצועי הייתה בישראל.
  3. אדם ללא תואר אקדמי יוכר כיועץ עסקי, במידה ולו 10 שנות ניסיון מקצועי בתחומו, כשלפחות מחצית מתקופת הניסיון המקצועי הייתה בישראל.
  4. תושב ישראל שמלאו לו 21 שנים.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ הצעת חוק הסדרת הייעוץ בייעוץ עסקי, התשס"ז-2007 [1]
  2. ^ תנאי סף - לשכת היועצים בישראל [2]